Avanza eller Länsförsäkringar Bank

Vilken bank är egentligen bäst av Avanza och Länsförsäkringar Bank? Frågan är egentligen direkt felaktig. Bankerna i fråga spelar i helt olika divisioner och har fler olikheter än likheter. Vi ska förklara varför och hur.

Avanza startade 1999 och med en tydligt mål: man ville förenkla handeln med aktier och värdepapper för privatpersoner. De större bankerna hade lite för höga trösklar för att vanliga privatpersoner skulle våga ta steget. Avanza har kapat dessa trösklar, man har gjort handeln både enklare och roligare och utöver detta så har man också skapat en trogen kundkrets. Det är bara att fråga någon av dina vänner. Mest troligt är att dessa har ett isk hos Avanza och regelbundet kollar statusen på de aktier- eller fonder man investerat i.

Avanza har varit – och är fortfarande – en utmanare till de mer traditionella bankerna. Man har tvingat dessa att se över sina egna erbjudanden och hjälpa privatpersoner att ta mer kontroll över den egna ekonomin. Länsförsäkringar Bank är ett exempel på en bank som tagit sig an utmaningen och där man som kund idag kan välja mellan olika tjänster. Ett ISK hos LF bank kan exempelvis startas upp – men frågan är om det är så bra?

Jämförelse Avanza och LF Bank – vem vinner?

Ett isk hos Länsförsäkringar jämfört med ett isk hos Avanza är nästan som att jämföra natt och dag. Det är inte en jämförelse som faller i favör till den förre. En tydlig skillnad mellan Avanza och LF Bank är att all typ av handel och allt typ av sparande är enklare hos Avanza.

De har redan från start fokuserat på att hjälpa sina kunder att förstå vad allting handlar om. Genom pedagogiska texter, genom tydlig information, genom praktiska exempel och genom en personlig ton så låter man sina kunder vara mer än bara kunder: man känner sig som del av ett lag. Det är ingen slump att begreppet Avanzianer används av kunderna hos Avanza. Man är del av någonting större.

Hos Länsförsäkringar är man, på gott och ont, en bankkund – med allt vad det innebär. I det här fallet är det bara negativt. Ett ISK konto hos LF bank – eller någon annan traditionell bank – är ingen höjdare. Dels så handlar det om relativt krånglig handel, dels så handlar det om svårnavigerade lösningar i form av appar och hemsidor, dels så handlar det även om högre kostnader.

Avanza är bättre på alla punkter

Fördelen med ett ISK är att man betalar en schablonskatt och att man således inte behöver skatta för eventuella vinster. Detta gör att man som kund också kan ta taktpinnen över sitt sparande och där man, genom att läsa på och ta egna beslut, också kan spara en massa pengar genom lyckade investeringar. I en tid där vi måste ta eget ansvar för vår ekonomi så blir ISK den bästa lösningen.

Men, handel med aktier och fonder kostar också pengar. För aktiehandel så betalar man en avgift – courtage – och för fonder så betalar man för förvaltningen. Hur mycket varierar beroende på var man har sitt ISK. Det som gör Avanza till ett bra val är att man har extremt låga avgifter. Gällande courtage så handlar man exempelvis helt utan ett sådant upp till 50.000 kronor. Efter att denna milstolpe är nådd så betalar man ett mindre courtage än vad man gör hos LF Bank.

Kort sagt: Avanza är överlägsna sina konkurrenter då det handlar om handel med aktier, fonder, värdepapper och olika finansiella instrument. Det som sker är att det snarare kommer nya uppstickare som utmanar Avanza – Nordnet och exempelvis SAVR – och försöker erbjuda kunderna ännu bättre villkor. De gamla bankerna är tyvärr akterseglade i dessa frågor. Frågan är om de någonsin kommer tillbaka på rätt köl igen?

Fördelar med Länsförsäkringar Bank

Det är inte ISK och handel med värdepapper, aktier och fonder som är styrkan hos LF Bank – och andra större banker. Deras fördel ligger i att de är en bank i ordets rätta bemärkelse. Du kan ha ett bankkonto, du kan få löneutbetalningar, ta lån och få exempelvis ett bankkort. Det kan du inte hos Avanza – ännu, kanske ska tilläggas.

Kort sagt: du kommer fortfarande att ha behov av att ha en traditionell bank och där kan kombinationen Länsförsäkringar och Avanza vara en ganska bra sådan. Genom att ha ISK konto hos Avanza och alla andra banktjänster hos Länsförsäkringar så är du ganska heltäckt.

I jämförelse med andra banker så står sig LF Bank ganska bra och kvitterar ut relativt höga betyg i allt från räntor vidare till exempelvis kundtjänst. Det är ett tryggt val att göra och det är definitivt värt att se över vilka erbjudanden de kan ge dig som ny kund. Vad gäller ISK så är det ingenting att fundera på. Där är Avanza ditt bästa val.

Starta ett konto hos Avanza