Daytrading – Är du nybörjare och är intresserad av att börja?

daytrading

Med daytrading menas att du under en och samma handelsdag öppnar och stänger positioner på en marknad. Du kan handla med aktier, index, kryptovalutor eller valutor. Det hela går ut på att du köper och säljer under dagen och tjänar pengar på oftast väldigt små rörelser på den marknad du gett dig in i. I denna artikel kommer vi att koncentrera oss på handel med aktier och vad en nybörjare inom daytrading kan tänka på.

Det finns en del myter kring daytrading. Ibland beskrivs fenomenet som en typ av lotteri där slumpen helt avgör om du får framgång. Så är inte fallet. För att bli framgångsrik daytrader krävs att du är väl påläst och dessutom har utvecklat en klar strategi för din verksamhet som du benhårt håller fast vid.

Ibland antyds att daytrading skulle vara en suspekt typ av börshandel. Sanningen är den att daytrading fungerar som ett smörjmedel på börsen. Ökad handel leder till att flera aktier blir likvida och därmed mer attraktiva för investerare. Företag med volatila aktier kan dra in nytt kapital via börsen och därmed utveckla sin verksamhet.

Om du vill börja med daytrading som nybörjare finns en del att tänka på:

  • Kapitalbehov och marginaler
  • Kostnader för aktiehandel
  • Analys av kursrörelser
  • Strategi och information

Kapitalbehov och marginaler

För att börja som daytrader behöver du ett visst startkapital, dvs likvider som du inte behöver använda till annat i närtid. Vi antar att du tänker försörja dig på heltid som daytrader och vill tjäna 40.000 kr i månaden före skatt, vilket kräver ett dagligt resultat på 2.000 kr/börsdag. Vi utgår ifrån att du kan satsa 400.000 kr i din börshandel. Då måste dina insatta medel öka med 0,5 % under varje börsdag.

Vi antar att de aktier du tar position i har ett genomsnittligt värde av 200 kr/aktie. Teoretiskt kan du då köpa och sälja 2 000 aktier per dag och varje affär måste ge ett resultat efter courtage på 1,00 kr/aktie.

Är detta ett realistiskt mål? Det finns exempel på framgångsrika daytraders som uppger att deras startkapital legat på drygt 100.000 kr, men som ändå lyckats föröka sitt kapital väsentligt. Å andra sidan finns uppgifter om att 80 % av de som börjat som daytraders misslyckats.

Kostnad för aktiehandel

Om du öppnar ett konto i din bank för att bedriva daytrading, får du betala en avgift eller courtage för varje enskilt köp och försäljning av en aktie. Idag tar vissa banker ut 0,09 % i courtage, vilket innebär att om du köper och säljer en aktie på nivån 200 kr får du betala cirka 36 öre per affär.

För att uppnå ett netto på 1 krona per avslut måste du alltså ha en bruttomarginal på 1,36 kr. Kolla därför med Avanza för att få bättre villkor. Du måste naturligtvis betala skatt. Om du öppnar depå betalar du kapitalskatt med 30 % på din realisationsvinst. Öppnar du ett investerarsparkonto (ISK) betalar du istället en schablonskatt på det insatta beloppet på ditt konto.

Analys av kursrörelser

Med angivna mål måste du identifiera aktier som svänger tillräckligt under dagen för att du skall uppnå din bruttomarginal per avslut. Du kan förmodligen inte följa alla de aktier som handlas på börsen. Försök istället att välja ut cirka 50 st som du analyserar noggrant.

Välj aktier vars kurs har haft tendens att svänga tillräckligt över en börsdag. Bankerna publicerar kontinuerligt högsta och lägsta kurs per dag. Om du analyserar kurser på Stockholmsbörsen, kommer du sannolikt konstatera att aktier på de små börslistorna svänger mer än på den stora listan.

Strategi och information

Varje enskild daytrader har sin strategi och sitt arbetssätt. Är du nybörjare som daytrader måste du utforma din egen strategi och taktik. Börja daytrading i liten skala. Tag reda på hur andra daytraders har lyckats. Inse att din start blir lite av “trial-and-error” och ta inte alltför stora risker.

Det grundläggande för en daytrader är att följa all information, som under dagen kan påverka börsens utveckling i stort och enskilda aktieslag. Före börsens öppning kan du i affärstidningar få indikationer om förväntad börsutveckling för dagen. Nästan varje dag publiceras rekommendationer från olika aktieanalytiker.

Viktigt är att bevaka de företag som i närtid kommer att lämna kvartals- och årsrapporter. Sådana rapporter leder ofta till kursrörelser som kan utnyttjas. Om en rapport leder till kursras vid börsöppningen, kan du ha “is i magen”. Vänta med att köpa tills kursen har bottnat. Det följer ofta en rekyl som gör att du sedan kan sälja aktien med erforderlig marginal. Om en rapport överraskar marknaden positivt, måste du vara snabb med köp. Går ett köp igenom, bör du lägga en säljorder direkt.

Kurserna går inte upp i oändlighet under en dag. Gräm dig inte över att ha missat en kursuppgång. Glöm inte heller bort att sälja aktier, där du tagit position vid fel tidpunkt.

Starta ett konto hos Avanza