Sparkonto med hög ränta – Finns det?

spara till barn

Om du har ett sparkapital, måste du anstränga dig för att få ränta på pengarna. De större bankerna är inte särskilt generösa med att ge dig ränta. Men tänk efter! Tror du att du kommer att behöva ta ut några pengar i närtid?

Om inte, kan du låsa ditt kapital med fast inlåningsränta på lite längre sikt. Då får du en hyfsad ränta och framförallt blir ditt sparande tryggt och med statlig insättningsgaranti.

Sparkonto – behöver jag ett sådant?

De flesta privatekonomiska rådgivare tipsar dig sannolikt om att ha en sparad slant på ett lättillgängligt sparkonto. De utgår ifrån att du plötsligt kan behöva ta ut pengar för oväntade utgifter. Ibland utgår rådgivarna ifrån att du är en slarver med pengar. De tycker därför att du skall ha ett konto, där du hela tiden har koll på ditt saldo utan att anstränga dig.

Men är denna försiktighet verkligen nödvändig? Om du placerar ditt sparkapital i aktier eller fonder, säljer du delar av ditt innehav och inom två bankdagar kan du lyfta likvider från din depå eller ditt Investerarsparkonto. Hur ofta får du krav på betalningar som måste klaras av inom kortare tid än två bankdagar? Sannolikt inte särskilt många!

Låt oss trots ovanstående resonemang utgå ifrån att du vill ha pengar på ett sparkonto. Då finns det några sätt att välja sparkonto och ändå få lite avkastning på pengarna:

Rörligt obundet sparkonto

Du kan fritt ta ut pengar när du behöver. Räntan rör sig uppåt och nedåt under hela tiden du sparar. Pengarna kan du ta ut snabbt och utan att behöva betala uttagsavgift. Detta är ett sätt att spara, om du brukar råka ut för att något plötsligt skall betalas. Räntan är oftast låg.

Fasträntekonton

På denna typ av sparkonto binder du dina pengar på längre sikt. Bindningstiden kan variera från tre månader till tio år. Räntan ligger fast och ändras inte under din sparperiod. Om du av något skäl måste ta ut pengar under bindningstiden, får du betala en uttagsavgift. Räntan på ett fasträntekonto är vanligtvis högre än den du får på ett rörligt och obundet sparkonto.

Sparkonto benämns lite olika. De kan kallas allkonto, buffertkonto, e-sparkonto, inlåningskonto med flera olika beteckningar. Oavsett namn räknas de som sparkonto, men villkoren kan vara olika från konto till konto. Vid val av sparkonto skall du givetvis förvissa dig om att de täcks av den statliga insättningsgarantin.

Insättningsgaranti

Om du placerar ditt sparkapital på ett sparkonto, får du en helt annan säkerhet än om du köper aktier eller fonder. En aktie eller en fond kan teoretiskt krascha totalt och du får inte tillbaka dina pengar. Sätter du dina pengar på ett sparkonto, får du statlig insättningsgaranti.

Om din bank eller motsvarande går i konkurs eller hamnar på annat obestånd, får du ut dina pengar från Riksgälden, det vill säga den svenska staten. Denna insättningsgaranti gäller för ett belopp på maximalt 1 050 000 kr. Har du större sparkapital än maxbeloppet får du dela upp kapitalet och placera det i olika finansinstitut.

Räntebetalning

Om du lånar in pengar, betalas din ränta vanligtvis ut en gång per år efter att ränteperioden avslutats. Några betalar ut ränta en gång per månad. Det är självklart förmånligt, eftersom du då tillgodogör dig ränta på ränta.

Sparkonto och skatt

Räntan som du får på ditt sparkonto är skattepliktig. Kapitalskatten är idag 30 %. Din bank eller motsvarande institut drar vanligtvis av och betalar in skatten direkt till Skatteverket.

I början av nästkommande år får du årsbesked från banken och sedan kommer beloppet upp i din inkomstdeklaration.

Bästa sparkonto (oktober 2021)

Det går att finna sparkonton som ger dig avkastning på ditt sparkapital och med maximal trygghet. Här går vi igenom några företag med bra räntor.

Klarna

Företaget har funnits på svensk marknad sedan 2005. Klarna är ett snabbväxande och modernt företag. För inlåning utan bindningstid får du 0,9 % i ränta. Binder du kapitalet under 48 månader får du 1,74 % i ränta på årsbasis.

Klarna erbjuder två alternativ Klarna Flex och Klarna Fast. På Klarna Flex har du rörlig ränta. På Klarna Fast kan du inte sätta in och ta ut pengar under bindningstiden. Insättningsgaranti gäller och du får låna in maximalt 1 050 000 kr till Klarna.

Ikano Bank

Ikano är en bankrörelse som vuxit fram genom IKEA. Du erbjuds tre typer av sparkonton. På Sparkonto får du 0,40 % i ränta, fria uttag och inga avgifter. På Sparkonto Plus får du rörlig ränta som idag är 0,55 %. Det minsta du kan spara är
100 000 kr och du kan göra fyra avgiftsfria uttag under ett år.

Väljer du Sparkonto Fix får du bra ränta vid tre alternativa bindningstider på ett, två eller fem år. Räntan är fast och ger 0,65 %, 0,80 % respektive 1,25 %. Din lägsta inlåning får vara 10 000 kr, men du får sätta in hur mycket du vill. Insättningsgaranti gäller givetvis!

Marginalen Bank

Bolaget har funnits många år i Sverige och har 300 personer anställda. Bolaget erbjuder flera finansiella tjänster och banken har inlåning med tre olika konton. På Fasträntekontot får du 2,05 % i årlig ränta om du binder din inlåning i sju år. Vid kortare bindningstid får du lägre ränta. Din minsta insättning måste vara 40 000 kr och du kan sätta in upp till 5 miljoner kronor. På Sparkontot har du rörlig ränta som idag är 0,55 %.

Du får fria uttag utan avgift och det kostar inget att öppna kontot. Kontot har ingen bindningstid. Buffertkontot ger dig lite incitament till att spara. I grunden får du ränta med 0,50 % från första insatta krona. Sparar du mer än 50 000 kr får du bonusränta med 0,25 % per år. Självklart täcks ditt sparande av insättningsgaranti upp till ett belopp av 1 050 000 kr.

Svea

Svea är en koncern med flera finansiella tjänster utöver sparkonton. Hos Svea kan du välja att låna in pengar enligt två alternativ. På Sparkonto kan du spara till rörlig ränta som just nu är 0,85 %. Du sätter in och tar ut dina pengar utan avgift när och hur ofta du vill. Din inlåning har ingen bindningstid. Sveas bästa ränta får du på deras Fasträntekonto.

Du kan låna in pengar antingen 24 eller 36 månader. Din ränta blir 1 % respektive 1,15 %. Du måste sätta in minst 10 000 kr och det får du göra genom en insättning. För inlåning till Svea gäller insättningsgaranti.

Bigbank

Du kan spara pengar på ett fasträntekonto i Bigbank. Banken bedriver internationell verksamhet med moderbolag i Estland. Binder du dina insatta medel i sex månader får du en årlig ränta på 0,75 %. Vid en bindningstid på tio år får du 1,80 %. Dina pengar blir säkrade genom insättningsgaranti via Estlands Säkerhetsfond. Garantin gäller för ett sparkapital på upp till 100 000 Euro.

Carnegie

Företaget bedriver finansiell verksamhet över ett brett spektra. Hos Carnegie kan du öppna ett sparkonto med rörlig ränta som ger 0,50 % i nuläget. Du har ingen bindningstid och inga avgifter och du kan göra fria uttag. En insättning hos Carnegie ger statlig insättningsgaranti. Ditt saldo hos Carnegie får maximalt var 0,9 MSEK.

Northmill Bank

Hos denna bank hittar du tre sparalternativ. Sparkonto med rörlig ränta som ger dig 0,85 %. Du får fria uttag och alltid fri tillgång till dina sparmedel. Du kan välja Fasträntekonto med ett, alternativt två års bindningstid. På dessa konton får du en årlig ränta på 1,15 % alternativt 1,35 %. Du kan spara upp till 1,1 MSEK hos Northmill.

Dina affärer sköter du enkelt via nätet. För att öppna ett fasträntekonto måste du ha sparkonto med rörlig ränta. Dina räntor sätts in på det kontot. Statlig insättningsgaranti säkrar dina pengar.

Aros

Bolagets verksamhet inriktar sig på finansiering av små och medelstora företag, men Aros erbjuder också sparkonto till privatpersoner och företag. Du kan sätta in pengar på Fasträntekonto med bindningstid på tre, sex eller tolv månader. Den årliga räntan uppgår till 1,00 %, 1,10 % respektive 1,20 %. Du får gör en insättning per konto på minst 50 000 kr och maximalt 1 050 000 kr. Vid förtida uttag får du betala 1 % på den uttagna summan.

Aros Likvidkonto är ett sparkonto med rörlig ränta och där aktuell ränta är 0,80 %. Du har fria insättningar och uttag och får sätta in maximalt ett belopp på 1 050 000 kr. Den statliga insättningsgarantin säkrar din inlåning.

Nordax Bank

Banken erbjuder dig tre olika sparalternativ. På Sparkonto får den en årlig ränta som för närvarande är 0,35 %. Du kan göra ett obegränsat antal uttag och inga avgifter utgår. Sparkonto Xtra ger dig en årlig ränta som för närvarande är 0,75 %, men då måste du sätta in minst 10 000 kr. Du kan göra ett obegränsat antal uttag utan avgifter. Skulle ditt saldo komma under 10 000 kr får du bara ränta med 0,05 %.

Vill du spara långsiktigt väljer du Fasträntekonto. Du kan binda dina pengar antingen ett eller två år. Då får du årlig ränta med 1,10 % respektive 1,25 %.

Starta ett konto hos Avanza