Utdelningsaktier – Aktier med hög utdelning

utdelningsaktier

Om du vill förvissa dig om att få en bra och trygg förräntning på dina aktier kan du investera i utdelningsaktier. Företag som delar ut stor del av sin vinst kännetecknas av att de har bra lönsamhet, stabilt kassaflöde och god likviditet. Om du investerar i sådana företag, behöver du knappast befara att aktien plötsligt rasar i värde. Ser du till att köpa dina utdelningsaktier vid rätt tidpunkt kan du få hög direktavkastning på dina aktier.

Med direktavkastning menas kvoten mellan bolagets utdelning och aktuell aktiekurs när du köpte aktien. Du skall också se till att kolla bolagets utdelningshistorik. Det finns börsföretag som dels ger hög direktavkastning, men som också har gett utdelning under en lång räcka av år.

Indexförteckning:

Aktier med hög direktavkastning

Direktavkastningen för en aktie förändras i princip dag för dag, eftersom du alltid måste utgå från aktuell kurs. Från de börslistor som dagstidningarna publicerar kan du ha koll på olika börsbolags direktavkastning. Aktier med hög direktavkastning finner du ofta bland företag som har finansiell verksamhet, men också bland byggföretag. Svenska företag med större internationella ägare har inte sällan bra direktavkastning. Företag som är okänsliga för konjunkturen ger ofta bra utdelning och direktavkastning. Typexempel är företag som sysslar med konsumentprodukter och livsmedel.

Vi listar några företag på den svenska börsen och deras direktavkastning i procent baserat på köpkurs under september 2021:

 • Intrum (kreditföretag) 5,0 %
 • Castellum (fastigheter) 3,1 %
 • ABB (verkstad) 2,5 %
 • Axfood (livsmedel) 3,5 %
 • Wihlborgs (fastigheter) 2,9 %
 • Resurs Holding (kreditföretag) 10,9 %
 • Nordea (bank) 3,6 %
 • AstraZeneca (läkemedel) 2,4 %
 • Telia (IT) 5,4 %

Utdelningshistorik

Om du tänker investera i utdelningsaktier, vill du förvissa dig om att bolaget även i fortsättningen kommer att dela ut vinstmedel. Helst vill du också att utdelningen skall höjas år från år. Företagsstyrelser vill gärna tillämpa en stabil utdelningspolicy. Att plötsligt sänka utdelningen kan bli en obehaglig varningsklocka till aktiemarknaden.

Vi listar några företag på den svenska börsen och antal år med bibehållen eller höjd utdelning:

 • Castellum – 23 år med med höjning av utdelningen varje år
 • Wihlborgs – 15 år med höjd utdelning
 • Hexagon – Bolag med mätteknik och utdelning 12 år i sträck
 • Atlas Copco – 37 år med bibehållen eller höjd utdelning
 • Assa Abloy – 25 år med utdelning
 • ABB – 17 år med höjd eller bibehållen utdelning
 • Nibe – Tillverkare av värmeprodukter och med utdelning i 22 år.

Listan ovan kan göras längre, men den visar att det bland dem finns flera stabila och trygga investeringsobjekt. Det finns naturligtvis högutdelande börsbolag som tillika har haft en bra värdetillväxt. Nibe är ett utmärkt exempel på detta.

Det finns också företag som vid något enstaka tillfälle har tvingats sänka sin utdelning. Detta hände i anslutning till finanskrisen 2008. De företag som blev tvungna att sänka utdelningen återupptog den dock snarast. Under år 2020 har flera företag innehållet utdelning till följd av Covid-19. Flera bolag har därefter aviserat kommande höjningar av utdelningsbeloppet.

Utländska utdelningsbolag

Inte oväntad går det att finna flera amerikanska utdelningsbolag. Flera går till och med under beteckningen “Utdelningsaristokrater”. Enligt definitionen skall sådana bolag ha lyckats med konststycket att höja sin utdelning varje år under minst 25 år. På den amerikanska börsen finns över sextio sådana bolag. Exempel på amerikanska utdelningsbolag är McDonalds, 3M, Caterpillar, Walmart, Coca Cola m. fl.

Även på de europeiska aktiebörserna finns populära utdelningsaktier. Några exempel är Nokia, Marks & Spencer Group, HSBC Holdings och flera andra.

En fördel med utländska bolag är att de kan betala ut utdelningen uppdelat på flera tillfällen under året. Du får utbetalning, men med avdrag för aktuell källskatt. Kom ihåg att du tar en valutarisk när du investerar i utländska aktier.

Tidpunkt för utdelning

Det finns några viktiga datum att hålla reda på om du investerat i utdelningsaktier. Första dagen aktien handlas utan rätt till utdelning ska aktiekursen teoretiskt sjunka med ett belopp motsvarande aktieutdelningen. I praktiken blir så inte alltid fallet.

Företagen kommer i allmänhet med periodrapporter i anslutning till bolagsstämmor där beslut om aktieutdelning formellt beslutas. Beroende på rapporterna påverkas aktiekurserna upp eller ner. Om du är en långsiktig placerare i utdelningsaktier, behöver du inte bekymra dig utan kan konstatera att utdelningen betalas in på ditt konto.

För- & nackdelar med utdelningsaktier

Om du investerar i aktie med en gedigen utdelningshistorik, kan du känna dig relativt trygg. Förvisso kan aktievärdet sjunka någon gång under resans gång, men på sikt får du oftast en uppåtgående rekyl. Återinvesterar du utdelningen i nya aktier, får du en ränta-på-ränta effekt. Portföljen ökar i värde utan att du behöver anstränga dig särskilt mycket.

En möjlig nackdel med utdelningsaktier är att aktiens värdetillväxt tenderar till att bli relativt begränsad. Om du istället investerar i förhoppningsföretag inom nya produkt- och marknadsområden, kan du i bästa fall få spektakulära uppgångar i aktievärdet. I sådana bolag får du sällan utdelning och riskerna för att aktien kollapsar kan vara betydande.

Starta ett konto hos Avanza