ISK eller Kapitalförsäkring

isk eller kf

Om du vill spara pengar för framtiden och få bra avkastning kan du välja sparande i Investerarsparkonto (ISK) eller Kapitalförsäkring (KF). Genom att välja ISK får du ett skattemässigt skal och inom detta kan du spara i aktier, fonder och obligationer. Du får en slags förvaringsplats för dina finansiella instrument.

ISK har fått en stor popularitet under senare år och inte minst för att beskattningen blir relativt låg. Samhället har via ISK velat främja att privatpersoner utökar sitt sparande och tryggar sin framtid utan alltför stora skattemässiga avbräck.

En kapitalförsäkring har flera likheter med ett ISK, men skiljer sig i vissa avseenden. Väljer du en kapitalförsäkring får du en bra sparform om du vill sätta dina barn eller barnbarn som förmånstagare. Då kan du i förväg bestämma tidpunkt när försäkringen skall betalas ut. Sätter du av medel till en kapitalförsäkring kan du få dina pengar utbetalda till dig över en längre tidsperiod och med samma belopp månad för månad.

Val av kapitalförsäkring och grundregler

Du kan välja mellan tre typer av kapitalförsäkringar:

 1. Fondförsäkring – Du väljer själv mellan de olika fonder som ditt försäkringsbolag erbjuder
 2. Depåförsäkring – Du väljer själv de fonder, aktier eller värdepapper du vill placera pengarna i
 3. Traditionell försäkring – Ditt försäkringsbolag sköter förvaltningen och placerar dina pengar i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter

För en kapitalförsäkring gäller följande regler:

 • Du kan ha en bindningstid på upp till 15 år
 • Dina kostnader består av årsavgifter och uttagsavgifter
 • Du kan sätta in och ta ut pengar, men däremot inte flytta värdepapper
 • Du kan ta ut pengar före bindningstidens utgång, men då får du betala en avgift.
 • Din försäkring schablonbeskattas löpande och du kan sälja tillgångar utan beskattning.
 • Du kan välja förmånstagare till försäkringen till en tidpunkt du själv bestämmer.
 • Du väljer om du vill ha utbetalning som en klumpsumma eller över en längre period
 • Du betalar ingen skatt när försäkringen betalas ut.

Grundregler för investerarsparkonto

 • Ett ISK ger dig stor handlingsfrihet vad gäller placeringar:
 • Du väljer själv dina sparprodukter
 • Ditt sparande är inte bundet
 • Du kan köpa och sälja aktier och fonder utan skatteeffekt. Dina tillgångar på ISK schablonbeskattas varje år.
 • Du betalar skatt oavsett om värdet har ökat eller minskat
 • Du kan ha likvida medel på ditt ISK, men utan ränta
 • Du har ett investerarskydd på maximalt 250 000 kr.
 • Dina pengar skyddas av den statliga insättningsgarantin.

Utländska aktier och ISK

Du kan mycket väl ha utländska aktier på ditt Investerarsparkonto, men det finns några saker att tänka på. Du får sannolikt betala ett högre courtage och du får dessutom en växlingsavgift. Dina utdelningar blir inte beskattade, men däremot dras källskatt av om du har aktier i USA.

Du kan handla utländska aktier hos Avanza och få besked om vilket courtage som gäller.

Likheter och skillnader mellan Investerarsparkonto och Kapitalförsäkring

För både ISK och KF får du betala skatt som är kopplad till statslåneräntan. Du slipper att deklarera varje affär och du skattar inte för utdelningar. Skatten är i båda fallen förmånlig jämfört med om du till exempel har aktier eller fonder i en depå. Schablonskatten betalar du på ditt kapital och du får betala oavsett om ditt kapital har ökat eller minskat i värde under året.

Schablonskatten beräknas på något olika sätt:

ISK: Värdet på din depå för resp. kvartal / 4 + summan av dina insättningar = Kapitalunderlag

KF: Ingående värde 1 januari + alla insättningarna första halvåret + hälften av insättningarna andra halvåret = Kapitalunderlag

Ditt Kapitalunderlag multipliceras därefter med minst 1,25 % för att få fram din schablonintäkt och på den betalar du vanlig kapitalskatt med 30 %. Efter dessa beräkningar hamnar du på en slutlig skatt på cirka 0,45 %.

Om du äger aktier och vill gå på bolagsstämmor och rösta skall du välja ISK. Du äger aktierna, men i en KF är det försäkringsbolaget som formellt äger aktierna och därmed tar hand om rösträtten.

Är du utlandsboende kan du inte ha ett ISK. Ditt företag kan heller inte använda ett ISK, men det går bra med en KF.

Att spara till barn och barnbarn går bra i båda sparformerna. Du får hjälp av din bank, mäklare eller ditt försäkringsbolag så att allt blir korrekt upplagt.

För ett dödsbo finns skillnader mellan ISK och KF. För ISK gäller vanliga arvsregler, men för KF påverkas arvsrätten om det finns förmånstagare till försäkringen. Förmånstagaren tar över fordran gentemot försäkringsbolaget.

Du kan inte äga ett ISK tillsammans med din partner. Det kan du däremot indirekt göra i en KF, men då via ett företag.

Beroende på vilken bank eller mäklare du väljer har du möjlighet att belåna din depå.

Slutsatser om ISK och KF

Om du som nybörjare vill börja handla med aktier och fonder som privatperson, får ISK anses vara en utmärkt sparform. Du slipper krångel med deklarationer och att hålla reda på anskaffningsvärden och realisationsvinst eller förlust. Schablonskatten är dessutom låg.

Starta ett konto hos Avanza