Bästa Aktierna 2021 – Aktietips med bra potential

bästa aktierna

Om du skall börja spara i aktier eller om du vill utöka din befintliga aktieportfölj, vill du naturligtvis identifiera de bästa aktierna som ger bäst möjlig avkastning i framtiden.

Med tanke på det stora utbud av börsaktier som finns kan det kännas som att leta efter en nål i en höstack. Det finns ett antal metoder och strategier för att hitta de bästa aktierna och i den här artikeln finner du tips på metoder, nyckeltal och tips på aktier.

För att göra det lättare att navigera i artikeln kan du använda nedan indexförteckning:


Nyckeltal för aktier

Från din bank får du i realtid uppföljning av utvecklingen för börsens samtliga bolag. Ditt eget befintliga aktieinnehav uppdateras med femton minuters fördröjning. Dags- och affärstidningar publicerar dagligen i efterhand data om börsens vinnare och förlorare.

Strax före börsens öppning kan du läsa om hur kurserna förväntas utvecklas initialt under dagen. Om du tänker köpa aktier och har en långsiktig syn, har du kanske inte så stor nytta av all den information du får i efterhand. Istället får du göra dina egna utvärderingar och tolka några olika nyckeltal.

1. Direktavkastning

Om du är intresserad av att få en stabil och trygg förräntning av ditt insatta kapital, kan du välja aktier med hög utdelning. Direktavkastning beräknas som kvoten mellan förväntad utdelning och aktiens värde vid köptillfället. Kvotvärdet anges i procent.

Det finns ett antal företag på Stockholmsbörsen som ger en direktavkastning kring 4 %. Exempel på sådana företag är Volvo, Bilia, Nordea med flera.

2. P/E-tal

Ett P/E-tal visar kvoten mellan aktuell köpkurs för en aktie och förväntad intjäning eller vinst per aktie. Du kan tolka ett P/E-tal på flera sätt och därmed dra olika slutsatser. Ett lågt P/E-tal kan tolkas som att det finns utrymme för att det är aktier som kommer stiga 2021. Å andra sidan kan slutsatsen dras att bolaget har någon form av problem.

Ett högt P/E-tal kan tydas som att marknaden har stor tilltro till bolagets framtida tillväxt. Omvänt kan bedömningen vara att aktiekursen har rusat iväg lite väl mycket.

Ett klokt sätt kan vara att jämföra P/E-talen för bolag som finns inom samma bransch. Vad är då ett högt respektive lågt P/E-tal? Ett tal som ligger mellan 8-14 kan anses vara lågt. Om aktien har ett P/E-tal på över 20 kan aktiens förefalla övervärderad. Med detta som måttstock är de flesta aktierna på Stockholmsbörsen idag (2021-09) klart övervärderade.

3. Historisk och förväntad vinstutveckling

Det är naturligtvis bra att känna till hur ett bolags aktiekurs har utvecklats historiskt. Ännu bättre är det med en prognos för framtiden. De flesta börsbolag redovisar sina bedömningar i prospekt, periodrapporter och årsredovisningar.

Det finns en uppsjö av börsanalytiker och aktiestrateger som publicerar sina bedömningar. Som aktiesparare är det klokt att följa med i sådana analyser. Analytiker har som jobb att vara väl pålästa och har oftast tillgång till underhandsinformation utan att vara insiders.


Aktier med riskspridning

Ett konventionellt råd är att du skall sprida din risk. Hur skall detta gå till? Du kan naturligtvis bygga upp din aktieportfölj med ett antal olika börsbolag. Du kan blanda cykliska och konjunkturkänsliga med sådana som är mer defensiva. Sistnämnda bolag finner du exempelvis inom dagligvaruhandel, IT-företag och tillverkare av konsumtionsprodukter. Till de cykliska bolagen hör flera av Sveriges tyngsta verkstads- och skogsföretag.

Ett enkelt sätt att sprida dina risker får du, om du investerar i ett eller flera investmentbolag. Denna typ av företag har oftast flera noterade och onoterade bolag i sina aktieinnehav. Du kan välja ett investmentbolag som lämnar utdelning. Det finns även investmentbolag som äger såväl utdelningsbolag som rena förhoppnings- eller utvecklingsbolag.

Aktiesparande på kort- eller lång sikt

En tumregel brukar vara att inte satsa pengar i aktier om du tror att du behöver likvider i närtid. Om du är osäker och ändå vill satsa på aktier, måste du välja säkra papper som till exempel aktier på Stockholmsbörsens stora lista. Sådana aktier har hög omsättning eller volatilitet och efter en säljorder har du pengarna på kontot efter två bankdagar.

På börsen finns numera flera lovande bolag som närmast kan betraktas som forskningsprojekt. De har ännu inte nått fram till kommersiell verksamhet och kallas ibland något nedlåtande för förhoppningsbolag. Att satsa pengar i ett sådant bolag innebär en stor risk, men påfallande ofta infrias bolagens förhoppningar.

Flera bolag arbetar inom produktområden som har framtiden för sig, som läkemedel och miljöteknik. Företagen är oftast framvuxna ur universitetsmiljö och med produktideér som har baserats på vetenskapliga rön. Du kan krydda din aktieportfölj med sådana aktier, men var beredd på att vara uthållig i ditt ägande.

Vi rekommenderar att du som privatperson använder ett ISK konto. Den största fördelen med ett ISK konto är att du som ägare betalar en schablonskatt som baseras på kontots värde snarare än på eventuella vinster som du gör. Detta är det som gör att ett ISK konto är attraktiv och potentiellt – förutsatt att du väljer exempelvis rätt aktier att spara i – lukrativt.

Starta ett konto hos Avanza


Följ skickliga aktieförvaltare för aktietips

När du väljer aktier kan du ta lärdom av investerare med dokumenterad framgång. Det finns en rad sådana personer och företag. Kolla exempelvis fondförvaltare och hur de möblerar om i sina portföljer.

Det finns också privatägda holdingbolag som tar positioner i börsnoterade bolag. Flera sådana holdingbolag har betydande ekonomiska muskler. Ibland kan detta leda till kommande strukturaffärer med god utväxling även för de mindre aktieägarna.

Råd från börsanalytiker och banker

I tidningar som Dagens Industri och Affärsvärlden publiceras löpande artiklar om vilka börsaktier som anses ha en framtida värdemässig uppsida. Naturligtvis får du även varningssignaler om att en specifik aktie kan vara för högt värderad.

Tidningarnas aktieexperter är vanligtvis mycket insatta och trovärdiga. Lyssna på dem, men väg samman råd från olika håll! Banker och finansinstitutioner gör också grundliga analyser av företag.

De värderar i vilken omfattning en aktie är belåningsbar. De publicerar också regelbundet riktkurser för enskilda aktier och de lämnar uppmaningar att köpa, sälja eller behålla.

Preferens för viss bransch

Om du arbetar och har insyn inom en speciell bransch, skall du naturligtvis utnyttja sådana kunskaper vid val av aktier. Det behöver inte innebära att du är en insider, men du har bättre förutsättningar än många andra att bedöma olika företag inom branschen på ont eller gott.

I dagens samhälle bekymrar sig många om klimat och miljöförstöring. Om du tillhör dem, kan du söka börsbolag som sysslar med hållbar teknik. Exempelvis finns det redan flera företag på börsen som strävar efter att tillverka produkter fossilfritt.

Några av dessa företag kommer självklart att gå en lysande framtid till mötes. Vi vet redan att övergången till elbilar kommer att kräva stora satsningar på batteritillverkning och några företag kommer att bli köpvärda på börsen.

Fossilfri tillverkning av stål förutspås bli en paradgren för Sverige. SSAB ligger i startgroparna för att bli världsledande. Bolaget kommer säkert att på ett eller annat sätt att få stöd från samhället, vilket kan kännas som en trygghet för en investerare.


Bäst aktier den senaste tiden

Vilka har då varit de bästa aktierna de senaste åren? Åren 2020 och 2021 har inneburit många utmaningar för börsföretag inom hela världen. Pandemin med Covid-19 har gjort att många bolag har fått vidta extraordinära åtgärder. Stater har gått in och stöttat näringslivet, men också ställt krav på att aktieutdelningar skall dras in.

Att värdera börsföretag med utgångspunkt från enbart de senaste årens avkastning kan därför vara missvisande. Det är dessutom aldrig säkert att en historiskt bra utveckling för en aktie kommer att fortsätta i all evighet. Vi går igenom några av de bästa aktierna som haft god utveckling under några olika tidsperioder.

De fem bästa aktierna under 2021

bäst aktier

1. RNB RETAIL AND BRANDS

RNB Retail and Brands är en företagsgrupp som säljer kläder. I gruppen ingår butikskedjor som Brothers, Polarn o Pyret, Man of a Kind och även andra liknande butiker.

Aktien har under 2021 ökat i värde med 311 %. Utvecklingen har dock kommit från en mycket låg nivå och aktien har tidigare rasat i värde från 2017 och fram till nu. Bolaget lämnar ingen utdelning.

 

bästa aktierna

2. Hexatronic Group

Hexatronic arbetar med fiberoptiska produkter. Bolaget har gynnats av den tillväxt som skett inom fiberutveckling världen över. Efterfrågan på fiberoptiska stamnät har ökat betydligt under år 2021.

Aktien har gått upp med 270 % under år 2021. Under perioden 2017 till 2020 hade aktien en svag utveckling, men värdet har exploderat under 2021. Hexatronic lämnar utdelning med 50 öre/aktie.

 

bäst aktier 2021

3. Elos Medtech B

Elos Medtech forskar kring och utvecklar dentala- och ortopediska implantat. Bolaget har tillverkning i Sverige, Danmark, Kina och USA.

Aktien har under år 2021 stigit med 212 %. I perioden 2017 till 2020 har aktien legat på ett värde kring 100 kr/aktie, men idag står den i över 300 kr/aktie. Elos Medtech delar ut 1,50 kr/aktie, vilket enligt dagskurs ger en direktavkastning med 0,5 %.

 

bra aktier 2021

4. XANO Industri B

Bolaget är ett holdingbolag med verksamhet inom tre olika områden:

  1. Formblåsning, formgjutning och rotationsgjutning av plastprodukter
  2. Automationslösningar till förpacknings- och livsmedelsindustrin
  3. Skärande bearbetning av metall- och plast

Aktien har haft en värdetillväxt med 252 % under 2021 från en nivå kring 100 kr/aktie sedan början av 2018. Bolaget delar ut 2,5 kr/aktie, vilket med nuvarande kurs ger en direktavkastning på knappt 1 %.

 

bra aktier

5. BICO Group

Bico arbetar inom området Life Science och levererar produkter inom medicinteknik. Bolaget hette tidigare Cellink. I gruppen ingår flera bolag.

Aktien har under innevarande år (2021) ökat i värde med 158 %. Bolaget lämnar ingen utdelning.


De fem bästa aktierna under en treårsperiod

aktier tips 2021

1. Sinch

Bolaget är ett högteknologiskt företag som arbetar inom kommunikationsområdet. Företaget gynnas kontinuerligt av den snabba utveckling som sker inom IT-sektorn. Aktien är högt värderad med ett P/E-tal på 250. Bolaget lämnar ingen utdelning.

Aktien stod i drygt 7 kr/aktie i början av 2018, men står idag i 190 kr/aktie, dvs en uppgång på nästan 1800 % under en treårsperiod.

 

bästa aktierna

2. Genovis

Företaget är verksamt inom Life Science och har från och med år 2019 kunnat visa upp ett positivt rörelseresultat. Genovis har ett P/E-tal på 660 och lämnar ingen utdelning.

Aktien har från mitten av år 2018 till idag ökat i värde från 4 kr/aktie till 65 kr/aktie.

 

aktier som kommer stiga 2021

3. PowerCell Sweden

PowerCell är ett så kallat CleanTech-företag och utvecklar bland annat bränsleceller. Bolaget får betraktas som ett förhoppningsföretag som ännu inte gjort något positivt rörelseresultat. Under 2020 redovisar bolaget en förlust på över 100 miljoner kr eller drygt – 2 kr/aktie.

Trots detta har aktiens värde sedan år 2018 ökat i värde med över 1000 %.

 

bra aktier 2021

4. Swedencare

Detta bolag jobbar med produkter för djurhälsa. Bolagets försäljning inriktar sig mot djursjukhus och detaljhandel inom hälsoområdet för djur. Swedencare har bolag i Skandinavien, Frankrike, Storbritannien och USA. Verksamheten drivs med positivt rörelseresultat och en vinst med 0,60 kr/aktie.

Värdet på aktien är idag 155 kr och har i värde ökat med 1000 % sedan mitten av år 2018. Bolaget delar ut 16 öre/aktie.

aktier att satsa på 2021

5. Gullberg & Jansson

Detta bolag är tillverkare av och grossister för swimmingpooler och spa. Bolaget är lönsamt och ger en vinst på 3,2 kr/aktie. Bolaget delar ut 1,00 kr/aktie och ger därmed en direktavkastning på 1,3 %.

Gullberg & Jansson har drivits med lönsamhet sedan år 2017 och aktien har ökat i värde den senaste treårsperioden med 960 %.


Tre aktier att satsa på 2021?

De flesta “börsraketer” återfinns oftast på de mindre börslistorna. Men även på den stora listan (Large Cap) går det att finna aktier som rusat omkring 100 % under år 2021. Fördelen med dessa aktier är att de får betraktas som relativt stabila.

bäst aktier

1. Vitrolife

Bolaget har under flera år arbetat med produkter och system för att motverka fertilitetsproblem. Vitrolife äger bolag över hela världen. Bolaget drivs med god lönsamhet och uppnådde år 2020 en vinst på 2,6 kr/aktie. Utdelningen ligger på 0,8 kr/aktie.

Under år 2021 har aktiens värde ökat med drygt 120 %.

aktier att satsa på

2. Sagax

Sagax är ett fastighetsbolag som har koncentrerat sin verksamhet till kommersiella byggnader som lagerlokaler och fabriksbyggnader till lättare industri. Fastighetsbeståndet finns inom flera europeiska länder. Sagax har haft en stadig vinstutveckling sedan flera år.

Aktien har idag ett värde på drygt 300 kr/aktie och har fördubblats på mindre än ett år. Bolaget lämnar utdelning som ger en direktavkastning på 0,5 %.

aktier att satsa på 2021

3. Getinge

Bolaget levererar produkter till sjukhus och institutioner inom Life Science. Getinge har delvis gynnats under pandemin.

Under år 2021 har aktiens värde ökat med 93 %. Getinge lämnar utdelning med 3,00 kr/aktie som ger en direktavkastning på 0,8 %.

 

Starta ett konto hos Avanza