Indexfonder – Välj dom bästa

utdelningsaktier

Ett index för aktier är ett jämförelsetal som följer utvecklingen för en bestämd grupp av aktier och/eller räntebärande värdepapper. Ett vanligt aktieindexet i Sverige är OMX Stockholm 30. I detta ingår de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. En indexfond som följer detta index har dessa trettio bolagen i sin portfölj och i rätt proportion så att respektive aktieslag blir rätt viktad. Fondens innehav skall exakt spegla det index som följs.

Det finns en rad olika index att välja bland och med olika exponering, exempelvis Sverige, Global, Tillväxtmarknader, Asien, USA med flera.

Varför spara i indexfond?

Om du väljer att spara i en indexfond, får du en relativt låg förvaltningskostnad. Förklaringen är enkel. Förvaltaren behöver inte anstränga sig för att finna köpvärda aktier. Förvaltningen inskränker sig helt enkelt till att följa ett index. Genom att du själv valt index, är det du som gjort ditt investeringsbeslut.

Att spara i en indexfond får anses vara en relativ trygg placering. Din risk sprids på ett stort antal aktier som ingår i indexet. Att satsa i indexfonder kan vara bra för dig som vill spara långsiktigt och som inte vill ta för stora risker. Jämfört med sparande i andra kategorier av fonder som har aktiv förvaltning kan avkastningen dock bli något lägre. Vi rekommenderar att placera ditt sparande i ett ISK konto.

Kategorier av indexfonder

Det finns i princip tre huvudgrupper av indexfonder:

Aktieindexfonder

Som det låter innehåller dessa indexfonder bara aktier. Det kan vara klokt att välja ett index som följer ett brett index med många aktieslag. Vanligtvis innehåller denna typ av indexfonder etablerade och stabila företag.

Blandindexfonder

Denna typ av fond innehåller både aktier och räntebärande värdepapper. Ger naturligtvis en extra riskspridning jämfört med indexfonder med enbart aktier. Å andra sidan ger aktier på sikt högre avkastning.

Branschindexfonder

Dessa indexfonder har fokus på en viss bransch eller en viss sorts aktier. Det kan vara klokt att hålla koll på branschen under resans gång. Att växla bransch eller välja en annan indexfond kan ibland vara klokt.

Det finns indexfonder med bland annat följande inriktningar:

  • Råvaror
  • Utdelningar
  • Mikrobolag
  • Småbolag
  • Hög utdelning

Bästa indexfonder 2021

Det ligger i sakens natur att en indexfond följer det index som den skall efterlikna. Definitionsmässigt skall aldrig index överträffas, men givetvis varierar avkastningen mellan olika index. I det följande ser vi hur några indexfonder har utvecklats.

Vi anger också den rating av fonderna som gjorts av Morningstar, som lämnar information om fonder och investeringar globalt. Betygen baseras på historisk utveckling, avkastning och fondavgifter.

SEB Sverige Indexnära A

Värdeökningen i denna indexfond har under det senaste året varit 36 %. Under den senaste treårsperioden har fondens värde utvecklats med 64 %. Fonden följer ett index som kallas SIX Return Index. Drygt 94 % av investeringarna är i svenska företag, där alla återfinns på börsens stora lista. Morningstar rankar olika fonder med maximalt fem stjärnor och denna fond får fyra i rankingen.

Handelsbanken Sverige 100 Ind Cri A1 SEK

Under ett år har denna fond ökat med 28 % i värde. Värdetillväxten över en treårsperiod har varit 53 %. Fonden följer ett index som kallas Solactive ISS ESG Screened Sweden 100 Tradable Index. Detta index omfattar i grunden de största bolagen på Stockholmsbörsen, men där bolag som inte motsvarar vissa hållbarhetskrav har exkluderats. Morningstar ger fonden tre stjärnor av fem som betyg.

Swedbank Robur Access Global

Fondens värdetillväxt under det senaste året har varit drygt 26 % och under en treårsperiod 45 %. Detta är en indexnära aktiefond med exponering globalt och mot mindre och medelstora bolag. Av fondens totala exponering ligger 66 % på amerikanska företag som Microsoft, Apple, Amazon med flera. Fondbetyg från Morningstar ger fyra stjärnor av fem möjliga.

Nordea Global Passiv Tillväxt SEK

Indexfonden har ökat i värde med 27 % det senaste året och med 45 % under en treårsperiod. Fonden följer ett globalt index kallat MSCI World NTR. Till nästan 68 % ligger innehaven på företag i USA. Endast 1 % av innehaven faller på svenska företag. Morningstar ger fonden fyra stjärnor av fem i betyg.

Länsförsäkringar Europa Indexnära

Indexfonden har det senaste året haft en tillväxt med 24 %. Utvecklingen under den senaste treårsperioden begränsar sig dock till 25 %. Fonden försöker efterlikna ett index som kallas MSCI Europe. Indexet omfattar bland annat välkända europeiska företag som Nestlé, Roche Holding, AstraZeneca och Unilever. Svenska företag svarar för drygt 5 % i indexet. Morningstars fondbetyg ligger på tre stjärnor.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Detta är en fond som skiljer sig från indexfonder genom att den inte har någon förvaltningsavgift. Fonden har passiv förvaltning. Avkastningen det senaste året har legat på knappt 29 %. Under en treårsperiod har den avkastat 96 %. Innehavet finns i stora svenska investmentbolag och konglomerat. Rankingen från Morningstar innebär att fonden fått fem stjärnor av fem möjliga.

Avanza Zero

Fonden har avkastat 26 % under det senaste året och 46 % under en treårsperiod. Fonden tar inte ut någon förvaltningsavgift. Fonden följer indexet SIX30RX som innehåller Sveriges mest omsatta aktier. Morningstar ger fonden två stjärnor av fem i sin värdering.

Starta ett konto hos Avanza