Bästa ISK Konto – Jämförelser: Avanza, Nordnet & Övriga banker.

Fler och fler svenskar har tagit tag i sitt eget sparande. Något som också krävs i dagens läge då det inte finns samma fina villkor i samband med exempelvis pensionen. Vårt pensionssystem förutsätter att man själv tar ett visst ansvar. Vill man sätta ytterligare guldkant på sin framtida – eller nuvarande – tillvaro så är ett ISK konto definitivt en bra väg att gå.

Vad är ett ISK konto? Frågan är naturlig och det första vi ska säga är att det räcker med att säga ISK – som står för Investeringssparkonto. Att ytterligare addera ordet konto innebär att alltså att man egentligen säger investeringssparkonto konto, något som naturligtvis känns lite fel. Men, de flesta säger ISK konto så man får ändå säga att det är ett vedertaget begrepp.

För att göra det lättare att navigera i artikeln kan du använda nedan indexförteckning:

Hur fungerar ett ISK konto?

Den största fördelen med ett ISK konto är att du som ägare betalar en schablonskatt som baseras på kontots värde snarare än på eventuella vinster som du gör. Detta är det som gör att ett ISK konto är attraktiv och potentiellt – förutsatt att du väljer exempelvis rätt fonder att spara i – lukrativt.

Konkret så kan du som ägare handla med aktier, värdepapper, finansiella instrument och med fonder på en daglig basis och där du inte beskattas för vinsten du gör. Det är den stora fördelen. Sparandet blir billigt och då det dessutom är kostnadsfritt att starta ett ISK konto så finns det ytterligare en fördel som sticker ut. Rent administrativt så slipper du deklarera dina vinster och det sparar naturligtvis en hel del tid och eventuella bekymmer.

Många privatpersoner har sett den frågan som avgörande kring varför man skaffat ett ISK konto. Att man slipper deklarera – och riskerar påföljder vid fel – har gjort resan till att handla med aktier och fonder lättare.

En annan fördel är att dina pengar är skyddade. Pengar och värdepapper som finns på ditt ISK konto omfattas av insättningsgarantin och investerarskyddet. Det gör att du får tillbaka pengarna om exempelvis banken där du har ditt ISK skulle gå i konkurs.

Vad är skillnaden på ett ISK konto och ett Aktiesparkonto?

En av de tydligaste skillnaderna mellan ett ISK konto (även kallat investeringssparkonto) och ett Aktiesparkonto är hur dina affärer beskattas och därmed hur du behöver deklarera. Som redan nämnts betalar du i en ISK en schablonskatt på kontots totala värde, medan du i ett aktiesparkonto istället beskattas vid försäljning av dina aktieinnehav. Det betyder att om du har sålt ett värdepapper som ökat i värde sedan du köpt den, ska du betala 30 % reavinstskatt, dvs du betalar en tredjedel av vinsten i skatt. Skatten tas upp i din deklaration i bilaga K4.

Det kan med andra ord innebära du som investerar i ett traditionellt aktiesparkonto inte bara beskattas hårdare, utan också tvingas till en extra hantering kring deklarationen.

I investeringssparkontot, eller ISK:n, betalar du alltså en schablonskatt på kontots värde. Skatteverket skriver att år 2021 är schablonintäkten 1,25 procent av kapitalunderlaget (det totala värdet i ditt investeringssparkonto) På schablonintäkten betalar du 30 procent skatt. Det innebär att den faktiska skatten blir 0,375 procent av värdet på dina tillgångar (då 1,25 * 0,3 = 0,375)

Ett aktiesparkonto är per automatik inte ett sämre val än ett investeringssparkonto. Betänk att du på en kraftigt fallande marknad fortsatt får schablonskatt på ditt innehav, medan du i ett aktiesparkonto exempelvis kan göra avdrag för dina förlustaffärer och således kan kvitta dessa mot vinster i deklarationen.

Finns det nackdelar med ett ISK konto?

Det finns fördelar med ett ISK konto och några av dessa tittade vi närmare på ovan. Några av dessa kan emellertid även fungera som rena nackdelar. Även om du skulle göra stora förluster på exempelvis handel med aktier så kommer din kostnad ändå att vara konstant. Detta i och med att en schablonskatt tas ut för ditt ISK konto. Det är en nackdel. En annan sådan är att du tidigare har kunnat dra av eventuella förluster. Har du sålt en fond med förlust så kan du inte dra av förlusten mot skatten.

Ska man se en tredje nackdel med ISK konto så handlar det om så kallad risk/reward. Man tjänar sällan på att ha exempelvis räntefonder med lägre risker på ett ISK. stället så är det aktiefonder som oftast ger bättre utdelning och som passar bättre på ett ISK. Men, dessa kommer också med en lite högre risk. Detta helt av de skäl vi ovan nämnde: en räntefond som ger en låg vinst – eller ingen vinst överhuvudtaget – kommer att beskattas på samma sätt som en aktiefond med högre avkastning.

Hur öppnar man ett ISK-konto?

Ett investeringssparkonto, eller ISK-konto, är inte svårare att öppna än ett helt vanligt sparkonto. Hos de flesta banker går det på några klick i internetbankens app. Om du vill öppna ett ISK-konto i en ny bank, som till exempel Avanza, behöver du först bli godkänd som kund i banken för att öppna kontot.

Var är det bäst att öppna ISK-konto?

När du väljer bank för att öppna ISK-konto ska du hålla koll på vilka handelsavgifter banken tar ut. Även om beskattningen av ett ISK-konto är densamma i alla banker skiljer sig avgifterna åt. Du kan tjäna en hel del pengar på att välja en bank som har en mycket låg handelsavgift, som till exempel Avanza. Du ska också se över vilket utbud av värdepapper och fonder de olika bankerna erbjuder. Detta för att vara säker på att du kommer att kunna placera dina pengar i precis den typ av till exempel värdepapper du vill.

Hur mycket pengar får man ha på ett ISK-konto?

Det finns ingen övre gräns för hur mycket pengar du får ha på ditt ISK-konto. Däremot ska du vara medveten om att den statliga svenska insättningsgarantin gäller för belopp om högst 1.050.000 kronor.

isk

Investeringssparkonto eller kapitalförsäkring?

Kan jag inte välja en kapitalförsäkring snarare än att öppna ett ISK konto? Det finns tydliga skillnader mellan dessa alternativ. Kapitalförsäkring är även det något som schablonbeskattas och har således samma stora fördel som ISK. Man brukar säga att om man tror att man kommer att ha en årlig avkastning överstigande 1.27% så brukar kapitalförsäkring eller ISK vara vettigt att spara i. Det finns emellertid skillnaden dem emellan också.

En fördel med Kapitalförsäkring är att pengarna är försäkrade: tillgångarna ägs inte av dig personligen utan av ett försäkringsbolag. Det ger trygghet. En annan fördel är att man kan välja att få månatliga utbetalningar från sina kapitalförsäkringar. Det ger ofta lite extra guldkant på tillvaron då man kliver in i pensionärslivet. Att man även vid vissa kapitalförsäkringar kan få utbetalningar livet ut är naturligtvis även det en trygghet på ålderns höst.

Nackdelen med kapitalförsäkringar är att du binder sparandet under en viss tid. Vill du ta ut pengar så kommer detta att ske mot en avgift – en avgift som varierar beroende på var du har din kapitalförsäkring. Rent generellt så är kapitalförsäkringar en dyr sparform. En årlig avgift äter upp en del av eventuella vinster, skatten tar sin del av kakan och sedan finns även fondavgifter som ska betalas. Det finns en risk i att det kostar mer än vad det smakar. Av den anledningen så är ISK att anse som ett bättre alternativ för de flesta.

Jämförelse ISK konto – så ska du tänka

Har du ett sparande som du överväger att flytta till ISK konto så finns det några saker att tänka på. Först och främst så hittar du ISK konton hos alla etablerade banker och du kan således välja att starta upp ditt sparande hos den bank du har för närvarande. Det är smidigt och ett lätt sätt att komma igång. Men, det kan också i slutändan visa sig vara ett sämre val.

Du kommer att tjäna på jämförelse mellan olika banker och mellan olika erbjudanden gällande ditt ISK. Vem har exempelvis bästa ISK fonder, vem erbjuder bäst courtage, vilken bank är smidigast att handla från och var får du överlag de bästa villkoren? Vid en första anblick så kan alla erbjudanden se ganska lika ut. Skärskådar man lite mer på djupet så ser det emellertid annorlunda ut. Låt oss snabbt titta närmare på detta genom att gå igenom de olika bankernas ISK konton och lösningar gällande courtage:

Konto Courtage
ISK Konto Swedbank  1 – 99 kr
ISK Konto Nordea 1 – 99 kr
ISK Konto SEB 0,09 % – Lägst 20 kr
ISK Konto Handelsbanken 0,09 % – Lägst 99 kr
ISK Konto Länsförsäkringar 0,05 % – Lägst 5 kr
ISK Konto Danske Bank 0,1-2 %
ISK Konto Skandia 0,04-0,4%

Vad har Avanza för courtage?

En anledning till Att Avanza blivit så populärt är dess många gånger låga, men framförallt tydliga courtage. Hos Avanza kan du själv välja din courtageklass under din profil och du kan kostnadsfritt ändra courtageklass när du vill. Ett byte av courtageklass kan dock tidigast ske dagen efter ditt senaste byte.

Genom att titta på storleken på dina aktieaffärer kan du snabb avgöra vilken courtageklass som passar dig.

Avanza courtageklass mini

Passar dig som gör affärer som understiger 15 600 kr i värde. Du betalar som lägst 1 kr i courtage (på aktieaffärer upp till 400 kr) För affärer i storleksordningen 400 kr till 15 600 kr betalar du 0,25 % i courtage.

Avanza courtageklass small

Passar aktieaffärer som understiger 46 000 kr i värde. Du betalar som lägst 39 kr i courtage (på aktieaffärer upp till 26 000 kr) För affärer över 26 000 kr betalar du ett rörligt courtage på 0,15 %

Avanza courtageklass medium

Lämpar sig väl för aktieaffärer som understiger 143 500 kr. Du betalar 69 kr per affär som understiger 100 000 kr. För affärer som istället överstiger 100 000 kr betalar du ett rörligt courtage på 0,069 %.

Avanza courtageklass Fast pris

Om du väljer courtageklassen Fast Pris så betalar du istället ett fast courtage på 99 kr per affär.

Det finns med andra ord stora pengar att spara över tid genom att vara noggrann med var du väljer att öppna ISK-konto och därefter hålla koll så att du får bästa courtage utifrån dina behov. Vill du öppna ett ISK Konto hos Avanza kan du göra det här nedan

En annan fördel som Avanza har är att så länge ditt samlade sparande hos Avanza understiger 50 000 kr kan du välja att handla med Courtageklass Start och betalar då inga courtage- eller fondavgifter.

Starta ett konto hos Avanza

Bästa ISK Konto – välj Avanza eller Nordnet

Det är lätt att som småsparare välja med hjärtat snarare än med hjärnan. Har man en etablerad bank för sitt sparande, för löneutbetalning, där man löst lån och där man exempelvis har bankkort så är det också ganska givet att man även öppnar ett ISK konto just där. Valet kan bli ödesdigert och detta sett till att man får betala mer för det i det långa loppet. Bästa ISK konto hittar du istället någon annanstans och bortom de stora drakarna. Idag finns det två stycken alternativ som erbjuder överlägsna tjänster och villkor vad gäller ISK: Avanza och Nordnet.

Ett ISK Avanza innebär att du betalar noll kronor i Courtage vid handel med aktier om du har upp till 50.000 kronor på ditt ISK. Utöver detta så finns det även fonder med låga – eller inga avgifter – och det finns möjlighet att handla från alla världens börser.

Ett ISK Nordnet ger dig möjlighet att handla gratis – utan courtage – upp till 80.000 kronor. Även hos Nordnet så finns möjlighet till handel från världens alla börser och med aktier, värdepapper och olika finansiella instrument.

Där finns två tydliga skäl till varför du ska starta ett ISK hos Avanza eller hos Nordnet: du tjänar helt enkelt en massa pengar på det beslutet. Ett tips är att du startar ISK på båda dessa banker. Genom detta kan du handla gratis upp till 130.000 kronor – 50.000 kronor hos Avanza och 80.000 kronor hos Nordnet.

Avanza är det givna valet för flest privatpersoner

Både Avanza och Nordnet är säkra val då det handlar om att välja ISK. Och, som sagt, det går även att kombinera dessa om man vill slippa betala courtage upp till 130.000 kronor för sin handel. Vilket av dessa alternativ man väljer är sedan en fråga för tycke och smak. Det är bra val oavsett, men om man ser till hur de flesta idag väljer så sticker Avanza ut.

Avanza är större än Nordnet. Mycket av detta beror på att Avanza också funnits under en längre tid, men det säger inte hela sanningen. Nordnet utmanar Avanza och försöker på många sätt kopiera det framgångsrika koncept som Avanza skapat. Man tar steg framåt och man närmar sig, men det är fortfarande en ganska lång bit kvar.

Man ska även veta att för varje steg som Nordnet tar så kommer också Avanza ta ett eget steg framåt. Med det i bakhuvudet så skulle vi rekommendera Avanza till dig som funderar på att starta ett ISK – eller om du vill flytta ditt befintliga konto från en mer etablerad bank.

Fördelar med Avanza – därför är de stora

Vi ska titta närmare på Avanza och försöka förklara varför den banken är ett så pass populärt val gällande ISK och sparande i det förmånliga kontot. Att banken erbjuder fra handel upp till 50.000 kronor och att man även över den summan ger överlägsna villkor är bara en liten del av förklaringen till den enorma tillväxten. Samma sak gäller för fonderna: Avanza erbjuder sparande i över 1300 olika fonder – alltid med låga avgifter och i vissa fall gratis. Det är, helt enkelt, väldigt förmånligt att spara hos Avanza.

Avanza har sedan starten 1999 utmanat de stora bankerna. Man har varit en rebell och är – trots sin storlek idag – fortfarande en sådan. Den stora fördelen och den stora förklaringen till Avanzas framgångar och tillväxt ligger i att man förenklat sparandet för privatpersoner i Sverige. Det man gjort är att ta bort hängselbyxorna, mobiltelefonen och den röda sportbilen: man har suddat ut bilden av hur en finansman ser ut och fått folk att inse att det kanske inte är så himla svårt att själva ta tag i den egna ekonomin. Förr var detta exkluderat till ett fåtal – minns bara filmen Wall Street – och aktier var ingenting för den vanlige Svensson.

Avanza utmanar de större bankerna. Med en slogan som lyder – Mer till dig, mindre till banken – har man skapat trogna kunder. Avanza är ett givet val för många redan idag, inte mycket tyder på att detta kommer att ändras. Det är snarare tvärtom.

Avanza har successivt kapat bort dessa trösklar. Genom att trycka på förklaringar på hemsidan i form av pedagogiska texter och förklarande videos så ger man tydlig information om vad kunden ska tänka på och försöka undvika. Själva hemsidan är ytterst användarvänlig och har ett tilltalande, nästan lekfullt, typsnitt. Att öppna appen till Avanza är även det en njutning: man ser direkt sitt ISK konto och man kan direkt söka efter aktier, fonder och värdepapper – hela tiden med en tydlig information om bolagen i fråga.

Det är helt enkelt väldigt, väldigt smidigt att ha Avanza som sin bank. Samtidigt så trycker man även på att handel med aktier kanske inte är för alla. Som kund får man göra olika tester för att få handla och detta sållar bort agnarna från vetet. Avanza erbjuder även en överlägsen kundtjänst i jämförelse med många andra. Du kan direkt glömma obehaget med att sitta i en telefonkö. Hos Avanza kan du chatta direkt och få utförliga svar på alla dina frågor.

Avanza har även anpassat sig till vår tid: man är digital och man är synlig. Du går inte med mössan i hand till Avanza utan du kan när som helst söka upp banken på olika sociala medier och ställa frågor eller i övrigt interagera. Banken har en trogen kundskara och att dessa kallar sig Avanzianer säger en hel del. Det blir nästan – och detta sagt i enbart en positiv bemärkelse – en sekt.

Kombinera Avanza med en etablerad bank

Samtidigt. Avanza är ingen traditionell bank. Du kan inte ha ett lönekonto där eller skaffa exempelvis ett bankkort med Avanza-logotypen på. Avanza är till för sparande och för att ha ett ISK konto hos. Avanza har skrivit en bra guide gällande ISK och hur det fungerar hos just dom.

Detta innebär att du fortfarande ska ha en mer traditionell bank för alla andra tjänster. En kombination mellan Avanza och exempelvis Handelsbanken, SEB, Nordea eller Swedbank är således ett väldigt bra alternativ som ger dig heltäckande tjänster och som fyller alla dina vardagliga behov.

 

 

Flytta ditt sparande till Avanza

En annan smidig tjänst som Avanza erbjuder är att flytta över sparande. Det går väldigt fort att få ett sparande från en annan bank flyttat till Avanza och väl där börja njuta de enorma fördelar som banken erbjuder. Att spara i fonder är numera lite av en svensk folksport: sedan pensionssystemet gjordes om så sparar nästan alla – på ett eller annat sätt – i olika fonder.

Även här sticker Avanza ut i en positiv bemärkelse. Man erbjuder i dagsläget över 1300 fonder att spara i och vissa av dessa är också helt gratis. Bland annat Avanza Zero, en populär fond som ständigt ligger i topp över framgångsrika fonder att investera i. De andra fonderna hos Avanza kommer även de – i jämförelse med andra banker – med låga avgifter.

Dessutom är de enkla att hitta. Som sagt, Avanza arbetar informativt och förklarande och ingenting lämnas åt slumpen. Som kund får du ta del av matnyttig information om varje fond och du kan även använda en fondgenerator för att slumpa fram olika fonder som går att spara i. Detsamma gäller för övrig för aktier: du kommer att fastna länge i olika inspirerande texter och du kommer genom detta alltid att hitta nya favoriter att investera i.

Etablerade banker bör ta lärdom av Avanza

Avanza arbetar för sina kunder och med ett syfte att göra sparandet roligt – och naturligtvis lukrativt. I en tid där vi privatpersoner måste ta eget ansvar över vår ekonomi så är detta ytterst välkommet. Man skulle kanske bara önska att även de mer traditionella bankerna skulle ta lärdom av hur Avanza arbetar med dessa frågor.

Som det är nu så är man hopplöst akterseglade och spelar inte ens i samma division. Dagens kunder vill ha snabba lösningar och kunna ta det ansvar vi måste: där har de etablerade bankerna sin läxa kvar att göra. Oavsett om det handlar om ISK konto eller exempelvis kundbemötande och kundtjänst.

Starta ett konto hos Avanza