Investera i Fastigheter: Tips om Fastighetsinvestering & Fastighetslån.

Investera i fastigheter

Det finns ett antal investeringsformer som kan få dina besparingar att växa snabbare än om du har pengarna på ett vanligt bankkonto – utan att du lägger in hög risk i investeringen. Detta kan vara en bred aktieportfölj, fonder, obligationer eller guld. Eller fastigheter.

För de flesta sparare kan både aktiehandel, obligationer och fastigheter vara utom räckhåll då man måste kunna investera ganska mycket för att alls komma igång. Därför finns det sätt att hantera det. Både aktier och obligationer kan köpas via mäklare där man i stället – mot en mindre avgift – köper in sig på andelar i större innehav, ihopsatta av experter.

Snabblänkar

Varför fastighetsaffärer är en god investering

Innan vi går vidare med hur småsparare kan investera i fastighetsaffärer ska vi gå igenom varför detta är en så god investeringsform.

 • Riskerna är generellt ganska låga och ger en jämn avkastning.
 • Det är ingen komplicerad matematik i grunden, vilket gör denna investeringsform enkel att räkna på.
 • Investerar du i fastigheter har du sedan god möjlighet att ta banklån med bra förutsättningar då fastigheter ofta kan belånas upp till 75 procent av värdet. Och med låg ränta då fastigheten är säkerhet för lånet.
 • Det är en stabil och långsiktig investering som går att bygga på efter hand.

Det finns även vissa svårigheter med att investera pengar i fastigheter, varav vi har berört ett par redan.

 • Man behöver ha ganska mycket pengar att investera för att alls kunna göra ett fastighetsköp.
 • För att fastigheter ska generera pengar kräver de både underhåll och handhavande med hyresgäster. Att delegera ut handhavandet av detta är en kostnad man måste budgetera för.
 • Stelbent administration och en marknad som kräver att man kan den bra för att man ska kunna navigera rätt.

Vad man tjänar på att investera i fastigheter

 1. Bostadsfastigheter ger på kort sikt något högre avkastning än andra sorters fastigheter, medan andra sorters fastigheter ger bättre avkastning i ett längre perspektiv.
 2. Kortfattat kan man säga att bostäder ger en avkastning på 7,3 procent efter 3 år och går sedan ner till 7 procent när man nått 10 år.
 3. För andra sorters fastigheter är det omvänt. Där är avkastningen 7,1 procent efter tre år och har klättrat upp till 8,2 procent efter 10 år.

Bygger man en bred investeringsbas med många fastigheter blir det sammantaget dock ganska jämnt, och landar faktiskt väldigt nära avkastningen från aktieinnehav. Så varför inte bara investera pengar i aktier i stället via ett ISK konto? Det finns ett par skäl till varför investering i fastigheter kan vara bättre för vissa.

Dels kommer intäkterna från fastigheter varje månad. Efter det att hyresgästerna betalat in hyran kommer investeringens utdelning. Med aktier blir det bara utdelning en gång per år. En annan orsak är att fastighetsmarknaden är stabilare. Vissa tycker att det är tråkigt kanske, men satsar man på en långsam och stabilt växande investering – som inte kommer med obehagliga överraskningar – så är investering i fastigheter bättre.

Vad innebär en vinst från fastighetsinvestering?

Vad är dessa 7–8 procent som nämnts? Det är den generella vinstökning på investerat kapital som du kan räkna med att få ut. Detta är en mycket generell siffra baserad på en större mängd siffror. Givetvis är det mycket som påverkar detta.

 • Hur högt var inköpet i förhållande till marknadspriserna? Gjorde du ett kap?
 • Köpte du fastigheten med egna medel eller lånade du för att göra köpet? Låneräntan dras bort från din vinst.
 • Hur engagerad är du själv i fastighetens drift? Gör du vissa delar själv eller lägger du all drift på andra. Ju mer du gör själv, desto större blir din vinst. Men samtidigt binder du även upp din tid och ditt engagemang från att göra annat som kanske ger mer lönsamhet.
 • I slutänden handlar det kanske om att du älskar att göra det.
 • Har du investerat så att det är lågt underhåll på fastigheten? Har den exempelvis en sollcellspark som ger gratis el som du kan ta ut högre hyra för för att den ingår?

Hur fastighetsinvestering blir möjlig för småsparare

Inget av detta är något du stöter på om du är en småsparare som omöjligen kan köpa en hel fastighet. Är det då omöjligt att investera i fastigheter om du inte har X antal miljoner tillgängliga? Nej, det finns sätt. Ett bra alternativ är att investera i fastighetslån. Du lånar helt enkelt ut pengar till de som vill bygga fastigheter. Du blir i sig inte ägare av fastigheterna, men du får en avkastning på lånet som är bra mycket högre än banklån, och i flera fall bättre än om du hade ägt fastigheter.

Det är givetvis inte du ensam som står för hela lånet då det många gånger handlar om tiotals miljoner kronor som låntagaren behöver till fastighetsinvesteringar. Du lånar ut så mycket du vill och kan undvara och får efter en viss tid tillbaka pengarna med en förutbestämd ränta. Denna ränta kan ligga på allt från 5–15 procent beroende på hur hög risk byggprojektet innebär.

Kameo – en bra plattform för fastighetslån

En av de stabilare aktörerna i branschen är Kameo – en plattform där du som privatperson eller företag kan låna ut pengar till byggföretag som söker finansiera ett större projekt. Konceptet bygger på en form av crowdfunding där du som enskild startar ett konto och väljer ett projekt att investera i.

Du väljer själv hur mycket du vill låna ut och ingår därmed ett låneavtal med fastighetsbolaget. Du väljer också för vilken period lånet löper, vilket vanligen är mellan 18 och 36 månader. Hur hög räntan är beror på hur hög risken med projektet är. Kameo gör en riskbedömning utifrån en rad parametrar och placerar projektet i en klass A– E, där risken och räntan är högre ju närmare E projektet klassas.

Risker finns alltid. Om fastighetsbolaget som lånar pengar exempelvis skulle gå i konkurs finns det ingen insättningsgaranti som skyddar din investering. Investerar du i klass E, med 15 procent avkastning, kan risken vara så stor som 3,5 procent att du inte får tillbaka dina pengar. Men så länge du håller dig i riskklass A, med 5 procent ränta är risken för att du inte skulle få din utbetalning endast 0,2 procent.

 

Läs mer om fastighetslån hos Kameo