Nybörjare på aktier? Att investera i aktier som nybörjare

aktier nybörjare

Om du har ett sparkapital och räntan på dina pengar i banken är låg eller ingen alls, kan det vara frestande att istället investera i aktier. Du kan bygga en aktieportfölj och få bra avkastning på ditt kapital. Problemet kan vara att du inte vet särskilt mycket om aktier. Att enbart lita på sin egen intuition eller att förlita sig på andras råd, kan bli en dyrköpt erfarenhet.

Det bästa du kan göra som nybörjare är att skaffa grundläggande kunskaper om aktiehandel och därefter starta dina aktieaffärer i liten skala och under kontroll.

I denna artikel kommer vi att beröra följande:

Aktier och placeringshorisont

Om du är nybörjare som aktieplacerare, får du en rad goda råd. Det första brukar vara att inte satsa i aktier om du behöver likvider i närtid. Ett ganska självklart råd, men vilken placeringshorisont skall du välja? Ett konservativt råd är att du skall kunna behålla dina aktier över en konjunkturcykel.

Problemet är att inte ens ekonomer av facket har koll på dagens konjunkturcykler. Ett praktiskt råd är att satsa i aktier med sådana medel, som du inte behöver inom tre år. Detta innebär inte att du skall ligga still med dina aktier.

Sätt upp avkastningsmål för de enskilda aktierna i din portfölj och gör avslut och ta hem vinster när målen är uppnådda.

Riskspridning i en aktieportfölj

Lägg inte alla ägg i samma korg utan sprid din risk, är ett mantra som upprepas. Hur många olika aktieslag skall du då välja? Låt oss anta att du tänker köpa aktier för 50 000 kr. Ett handfast råd är att fördela aktieportföljen på 15 aktieslag eller drygt 3 000 kr per aktie.

Köp inte alla aktier på en gång! Öppna konto hos din bank och lägg dina köporder successivt. Håll fast vid dina valda aktieslag så får du bra överblick.

Bedömningsgrunder vid val av aktier

Du har flera olika nyckeltal och bedömningar du skall ta hänsyn till när du väljer mellan olika aktier.

Direktavkastning

Med direktavkastning avses ett bolags utdelning i förhållande till aktuell aktiekurs. Det finns flera bolag som ger en direktavkastning på över 5 %. Förutsatt att aktiekursen inte sjunker över tiden får detta anses vara en bra förräntning
P/E-tal

Ett P/E-tal eller price earning ratio är kvoten mella aktiekurs och intjäning per aktie. Höga P/E-tal kan tolkas på olika sätt. Marknaden kan bedöma att bolagets framtidsutsikter är goda. Samtidigt kan det vara en indikation på att aktiekursen är för hög. Ett lågt P/E-tal kan antyda att aktiekursen är för låg och att det finns potential för kursstegring.

Cykliska bolag

Flera tunga industriföretag är konjunkturkänsliga. De finns inom verktygs- och skogsindustrin. Bolagen är stabila och tämligen riskfria på längre sikt. Innan du satsar pengar i denna typ av aktier bör du tänka efter i vilken fas i konjunkturen bolaget befinner sig.

Defensiva aktieslag

Till denna typ av företag hör livsmedelsföretag och större läkemedelsbolag och medicintekniska bolag. Deras produkter behövs alltid. Att ha denna typ av aktier kan vara tryggt om konjunkturläget är osäkert.

Branschinriktning

Om du är kunnig inom eller intresserad av en viss bransch, har du förutsättningar att välja aktier med värdetillväxt. Det finns branscher som rymmer flera börsföretag, exempelvis forskningsbolag inom medicinområdet och spelbolag. Utnyttja dina kunskaper men sprid risken på flera bolag inom branschen.

Investmentbolag

Med aktier i ett eller flera investmentbolag får du automatiskt en riskspridning. På den svenska börsen finns flera stabila och framgångsrika investmentbolag. Som nybörjare kan det vara klokt att ha några sådana aktier i din portfölj.

Förhoppningsaktier

Det finns flera börsnoterade bolag som ännu inte har någon verksamhet utöver forskning och utveckling. Några kommer att få en spektakulär utveckling medan andra kommer att försvinna. Flera finns inom miljö- och medicinbranschen. Fördjupa dig i någon av branscherna och ta risken i något bolag! Det ger dig dessutom spänning.

Riktkurser och börsanalytiker

Innan du bestämmer dig för att köpa en viss aktie, bör du stämma av vilken riktkurs aktien har. Banker och börsanalytiker publicerar regelbundet sådan uppgifter. De ger rekommendationer om att köpa, sälja eller behålla.

Investeringssparkonto eller depå?

För att handla med aktier kan du antingen öppna investeringssparkonto (ISK) eller depå hos din bank. Ett investeringssparkonto är att föredra för nybörjaren. Du behöver inte redovisa varje enskild affär i din deklaration och skattesatsen blir schablonmässig och låg.

Fördelen att ha aktier i depå är att du kan belåna dem, men det bör du förmodligen inte göra som nybörjare.

Uppföljning av aktieportföljen

Bli en aktiv aktieägare!

Under den svenska börsens öppentid (09:00 – 17:30) får du i realtid uppgift om din aktieportföljs utveckling. Du kan hela tiden göra korta affärer. Efter börsens stängning kan du plocka data från banken och göra din egen uppföljning på exempelvis ett Excel-ark.

Starta ett konto hos Avanza