Avanza eller Skandia Bank

Det finns många olika vägar att gå gällande den egna ekonomin och det egna sparandet. Idag så måste privatpersoner på ett annat sätt ta kontroll över sparandet och i synnerhet då det gäller sin pension. Man kan inte, som förr, förlita sig på att det finns en bra pension redo på en den dag man slutar arbeta: man måste själv arbeta med sina pengar för att få dem att växa. I just den frågan är Avanza det givna valet.

Avanza har sedan starten 1999 utmanat de traditionella bankerna och tagit fasta på tidens melodier. Man har medvetet skapat bättre, enklare vägar för att privatpersoner ska kunna ta kontroll över sin egen ekonomi och sköta sina egna investeringar. Inte minst så har man kapat de höga trösklar som tidigare funnits gällande handel med aktier, värdepapper och olika finansiella instrument.

Genom att förklara hur allting fungerar genom pedagogiska texter och videos så har man lyckats lösa upp många knutar och fått många att inse att det här med sparande de facto kan vara ganska kul.

Jämförelse Avanza och Skandia

Många idag har ISK hos Avanza och inte mycket talar för att det kommer att minska: det är snarare tvärtom. Ett ISK hos Avanza innebär att du har en app i telefonen där du när som helst kan gå in och kolla hur allting går. Du kan handla exempelvis aktier på alla världens större börser och du kan sätta upp sparande i hur många olika fonder som helst.

För många, speciellt yngre, så är Avanza det givna valet och den banken konkurrerar snarare med andra uppstickare på marknaden – SAVR och Nordnet – än med exempelvis Skandiabanken, Nordea, SEB eller Handelsbanken. Den yngre generationen är van vid att ta egna beslut – och Avanza ger dem exakt de möjligheterna.

Skandiabanken är å sin sida en mer etablerad och traditionell bank där du kan ansöka om lån, sätta in pengar, ha ett bankkort och ha ditt sparande på. Du kan sätta upp ett ISK även hos Skandia, men i jämförelse med Avanza så är det som natt och dag gällande kvalitet. Det handlar om en enorm skillnad mellan Avanza och Skandia banken och det är definitivt inte rättvist att jämföra dessa båda alternativ på den planhalva vi kallar sparande och handel.

Avanza vinner på alla punkter. Det är billigare att spara i fonder hos Avanza, det är billigare att handla med aktier – du slipper exempelvis courtage om du har upp till 50.000 kronor på ditt ISK konto och överstigande belopp kommer med ett väldigt lågt courtage – och det är enklare att både hitta aktier och att komma i kontakt med kundtjänsten. Kort sagt: Avanza är det givna valet för sparande och för handel. Det är ingen slump att de har en slogan som lyder: mer till dig, mindre till banken. Den stämmer, i allra högsta grad.

En kombination av Avanza och Skandia är möjligt

Däremot så kommer Skandia att vinna på knockout i andra frågor. Av den enkla anledningen att de erbjuder tjänster som Avanza inte gör. Som exempelvis ett lönekonto, möjlighet att låna pengar eller att ha ett bank- eller kreditkort.

Därför kan en kombination av Avanza och Skandia vara ett gångbart alternativ där du har de mer traditionella banktjänsterna samlade hos Skandia medan du sköter handel och sparande på Avanza.

Den kombination kan utan tvekan vara bra. Jämför man Skandiabanken mot mer etablerade banker så finns det stora fördelar. Det är bara mot Avanza som man drar ett kort strå.

Kan Avanza ta nästa steg?

Många väntar naturligtvis på att Avanza ska ta ett steg mot att bli mer traditionell i sin framtoning och att man som kund ska kunna exempelvis ha ett bankkort och ett lönekonto hos banken. Det finns emellertid inga bra svar på om detta kommer att hända.

Det är mer troligt att de andra bankerna kommer att försöka ta sig in på den marknad Avanza mutat in och att man vill kunna skapa samma hausse kring aktier och handel med värdepapper som Avanza gjort. Något man också försökt och fortfarande försöker med – med blandat resultat.

De traditionella bankerna har ofta tröga fötter och de har förtvivlat svårt att förstå sig på vad kunderna – speciellt de yngre – vill ha. De appar och de lösningar för handel som presenterats hittills når inte alls samma höjder som hos Avanza. Inte mycket tyder heller på att detta kommer att ändras framgent. Om de tar ett steg fram – ja, då är det också troligt att Avanza redan tagit ett steg framåt också. med tanke på hur många steg de redan ligger bakom så kommer Avanza även i framtiden att vara ett givet val. Om nu inte exempelvis SAVR och Nordnet lyckas med sina visioner. De etablerade bankerna får, av allt att döma, svårt att konkurrera i just den här frågan.

Starta ett konto hos Avanza