Räkna ränta på ränta: Hur ska man tänka?

ränta på ränta

Räkna ränta på ränta och inse styrkan i “världens åttonde underverk”

När man pratar om ränta på ränta-effekten är det många som vill använda uttrycket “världens åttonde underverk” för att beskriva hur kraftfull effekten är i förhållande till låg insats och enkelheten i processen.

De två egenskaper du behöver för att lyckas med detta är tålamod och självdisciplin. Svårt nog i sig, men genom att förstå processen i sin helhet kan man nog enklare mobilisera de krafter som behövs.

På engelska kallas processen compounding. På svenska säger vi sammansatt ränta. Man pratar om samma sak. Mycket enkelt innebär det att du sätter in en mindre summa på ett isk konto med tillräckligt god ränta. Sedan låter du bli pengarna.

Det kan vara svårt nog för de flesta, men det är en av grundstenarna i processen. Om pengarna ligger kvar genererar de ränta. Räntan läggs till totalsumman, som i sin tur genererar ny ränta. Över tid växer kapitalet. Så länge man ser till att grundräntan är högre än inflationen så kommer kapitalet oundvikligt att öka.

Snabblänkar

Bästa sparsättet för ränta på ränta-effekten

Det finns bra sätt att spara och mindre bra. Det sämsta sättet är att inte spara alls. För även om en ränta är låg så genererar den någon vinst.

Vanlig bankränta brukar inte generera så imponerande avkastning och täcker oftast inte den årliga inflationen, som brukar ligga på runt 2 procent. Så är din bankränta lägre än 2 procent förlorar du pengar. Dock inte lika mycket som om du inte har någon ränta alls.

Det första du därför måste se till när du vill använda ränta på ränta-effekten är att hitta ett vettigt sparande. Företrädesvis över 2 procent. Banksparande är stabilt och säkert, men genererar inte särskilt mycket.

Investera pengar i fonder, obligationer och aktier är där ett mycket mer lukrativt val – även om man riskerar något mer. Men även om aktiemarknaden går upp och ner är den generella vinsten runt 8 procent per år.

Eftersom ränta på ränta-effekten baseras på långsiktigt tänkande behöver man därför inte oroa sig för hur aktiemarknaden slår upp och ner från dag till dag.

Det du behöver tänka på är hur den utvecklas under år och decennier. Och det är 8 procent + per år. Därför – för att utnyttja denna metod optimalt – bör du investera i en bred aktieportfölj eller fonder.

Investerar du direkt i aktier har du även möjlighet att få utdelningar som du också kan investera i ditt sparande.

Dock behöver du vara mer aktiv i sparandet. Vill du att pengarna ska jobba helt för sig själv är fonder det bästa då intäkter återinvesteras tills du vill sälja av dina andelar.

Ränta på ränta-formel

Formeln bakom ränta på ränta är relativt enkel. Åtminstone så länge man räknar i hela år. I grunden ser formeln för ränta på ränta ut som följer:

Startkapital x årlig sparränta = nästa års sparkapital

Om du har 10.000 kronor i grunden när du börjar spara och investerar så de får en årlig avkastning på 8 procent har du efter ett år 10.800 kronor. Det är här ränta på ränta börjar kicka in. Du har nu en räntevinst på 800 kronor som läggs till det ursprungliga kapitalet.

Räntan på räntan andra året blir således 800 x 0,08 = 64 kronor. Men under det året har du ytterligare 800 nya räntekronor på de insatta 10.000 kronorna.

Efter andra året har du således 10.800 * 1,08 = 11.664 kronor. Det vill säga 10.000 + 800 + 800 + 64. Sedan fortsätter det så år efter år. Tredje året har du egentligen en ränta på ränta på ränta där du får 5,12 kr i ränta på de 64 kronorna som var ränta på de 800 kronorna som var ränta på de 10.000 kronorna.

Att räkna på detta sätt är givetvis ganska rörigt och tidskrävande, så det finns lättare sätt att göra det på. Läs längst ner i artikeln om en ränta på ränta-kalkylator.

Räkna ränta på ränta och nå full effekt av ditt sparande

I ett optimalt sparande, när man ska räkna ränta på ränta, ingår även att du fyller på ditt sparande månatligt. Det är inte nödvändigt per se, men det skyndar på effekten. Se följande räkneexempel.

Ränta på ränta utan månatligt sparande

Antag att du börjar ditt sparande med 1.000 kronor. I detta exempel investerar du dem stabilt i fonder eller liknande så du kan räkna med en årlig vinst på 8 procent.

Därefter låter du ränta på ränta-effekten göra sitt under tio år. Då kommer vinstökningen att se ut som följer.

 • Värde år 1: 1.079 kronor
 • Värde år 2: 1.166 kronor
 • Värde år 3: 1.259 kronor
 • Värde år 4: 1.360 kronor
 • Värde år 5: 1.469 kronor
 • Värde år 6: 1.586 kronor
 • Värde år 7: 1.713 kronor
 • Värde år 8: 1.850 kronor
 • Värde år 9: 1.999 kronor
 • Värde år 10: 2.158 kronor

Det är således inga dramatiska summor vi pratar om, men ändå en vinstökning på 115,8 procent över tio år.

Ränta på ränta med månatligt sparande

Nu tittar vi på vad skillnaden blir om vi månadssparar 1.000 kronor varje månad under samma tidsperiod.

 • Värde år 1: 15.513 kronor
 • Värde år 2: 27.028 kronor
 • Värde år 3: 41.625 kronor
 • Värde år 4: 57.388 kronor
 • Värde år 5: 74.413 kronor
 • Värde år 6: 92.800 kronor
 • Värde år 7: 112.658 kronor
 • Värde år 8: 134.105 kronor
 • Värde år 9: 157.267 kronor
 • Värde år 10: 182.283 kronor

Nu har vi helt andra summor på sparkontot. Skillnaden är att vi under de 10 åren har sparat 120.000 kronor genom det månatliga sparandet. Den procentuella ökningen är dock inte lika hög på dessa 120.000 kronor som i förra exemplet då inte alla pengar varit i systemet lika länge.

Hade vi satt in 120.000 kronor dag ett och sedan inte rört pengarna på 10 år hade slutsumman i stället varit 259.070 kronor.

Ränta på ränta-räknare

En ränta på ränta-räknare gör det enkelt för dig och räknar automatiskt ut hur mycket du kommer att tjäna på ditt sparande över en längre tid. Framför allt om du lägger till sådana saker som månatligt sparande.

I en bra räknare ska du även kunna lägga in skattesatser samt inflationens inverkan på ditt sparande.

 

Starta ett konto hos Avanza