Spara till Barn – Så kommer du igång

spara till barn

Vid sparande till barn är det viktigt att tänka långsiktigt samt att se till såväl potentiell avkastning över tid, som god riskspridning. Med dagens generösa utbud av investeringsmöjligheter och olika typer av konton kan det dock vara svårt att veta hur man ska komma igång – och vad som egentligen passar bäst för ett barnsparande.

För att göra det lite enklare för dig har vi nedan sammanställt en utförlig guide till allt du behöver veta om att spara till barn. Komplett med information om olika kontotyper, samt tips och råd om lämpliga sparformer.

Indexförteckning:

Sparande till barn ger ett startkapital för framtiden

Frågor som rör sparande till barn brukar vara några av de funderingar som dyker upp i samband med att man blir förälder – eller är på gång att bli förälder. Många undrar över när det egentligen är lagom att börja spara, hur mycket man bör spara och i vilken form.

Först och främst ska vi poängtera att ett sparande till barn inte är något måste. Alla föräldrar och familjer har sina unika förutsättningar, utifrån vilka man gör det bästa man kan och har möjlighet till.

Finns det utrymme för ett barnsparande, om så än med bara någon femtio- eller hundralapp i månaden, är det dock en fin gåva inför framtiden. En gåva som till exempel kan användas till körkort, som en kontantinsats till en första bostad eller som ett startkapital för att uppfylla en stor dröm.

Långsiktigt sparande som växer över tid

Ju tidigare du börjar spara till ditt barn, desto längre tid ger du det samlade kapitalet en möjlighet att växa. Börjar du redan när ditt barn eller barnbarn är väldigt litet, behöver du heller inte spara lika mycket åt gången för att bygga upp en bra summa.

Har du till exempel som mål att ditt barn ska ha 20 000 kronor i sparkapital på sin 18-årsdag, kan du spara mindre åt gången om du börjar i samband med barnets födelse – jämfört med om du startar sparandet när hen är flera år äldre.

Sparhorisonten – det vill säga hur länge du avser spara innan pengarna ska användas – avgör också vilken risknivå som är lämplig. En längre sparhorisont möjliggör ett högre risktagande då det innebär mer tid för marknaden att återhämta sig efter en eventuell nedgång.

Ju kortare tid du ska spara till ditt barn, desto lägre risk bör du ta.

Hur kommer man igång med ett sparande till barn?

Första steget till att komma igång med ett sparande till barn är att välja bank. Här kan du antingen satsa på någon av de traditionella storbankerna, eller prova något av de nätbaserade alternativen som tillkommit under senare år. Viktigast är att välja en med bra villkor, olika kontotyper samt ett bra utbud av tillgångar att placera i.

Två av de mest populära plattformarna för såväl barnspar som andra typer av sparande och investeringar är Avanza och Nordnet. Bägge erbjuder ett generöst utbud av olika tillgångar, låga avgifter samt smarta verktyg som hjälper dig att komma igång.

Förutom val av bank är det även bra att ha en tydlig sparstrategi innan du startar upp ditt barns sparande. Det behöver inte vara så invecklat som det låter, utan handlar mest om att tydliggöra mål och ramar för sparandet.

För att utforma strategin kan du ställa dig själv följande frågor:

 • Hur lång är min sparhorisont?
 • Hur mycket kan och vill jag spara till mitt barn?
 • Vill jag spara en mindre summa varje månad – eller sätta in ett större engångsbelopp?
 • Vilka typer av tillgångar ska pengarna investeras i?

Vidare är det även viktigt att fundera över huruvida du vill att sparandet ska stå på ditt barn eller på dig/er som vårdnadshavare. Detta påverkar nämligen vilken kontotyp som kan vara mest lämplig.

Spara till barn i depå, ISK eller kapitalförsäkring?

När du ska öppna konto till barn finns flera olika alternativ att välja bland. Har man ingen tidigare erfarenhet av sparande och investeringar kan det vara svårt att veta skillnaden mellan de olika alternativen samt vilka för- och nackdelar som finns med respektive kontotyp.

Starta ett konto hos Avanza

För att förhoppningsvis göra det lite lättare för dig att välja rätt sparkonto till ditt barn, följer nedan en kort presentation av de olika kontotyper som finns:

Aktie- och fondkonto/depåkonto

Den mest klassiska kontotypen för sparande i olika typer av värdepapper – exempelvis fonder, aktier och obligationer. Med ett depåkonto betalar du 30% skatt på vinster från försäljningar av värdepapper, men har även möjlighet att dra av för förluster. Beskattning sker årligen och du måste själv redovisa alla transaktioner och innehav i deklarationen.

Ett depåkonto kan öppnas i antingen ditt eget eller barnets namn. Står kontot i barnets namn får hen automatiskt tillgång till sitt innehav på sin 18-årsdag.

Investeringssparkonto (ISK)

ISK är en utmärkt kontotyp för sparande till barn, och idag det alternativ som flest svenska föräldrar väljer. Med ett ISK kan du, precis som med ett depåkonto, investera i olika typer av värdepapper – men du slipper allt administrativt krångel vid deklarationen. Detta eftersom innehavet schablonbeskattas automatiskt fyra gånger per år.

Med ett ISK skattar du, något enkelt förklarat, på hela innehavet snarare än för bara vinster och förluster. Schablonskatten baseras på den aktuella statslåneräntan. Med dagens låga ränteläge blir skatten för de allra flesta lägre med ett ISK än med ett depåkonto.

ISK kan precis som depåkonto också öppnas i barnets namn, alternativt ditt eget.

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring beskattas på ett liknande sätt som ISK och kan användas för placering i värdepapper. Till skillnad från med ISK och depåkonto kan du med en kapitalförsäkring däremot ha kontot i ditt eget namn – men sätta ditt barn som förmånstagare. Detta innebär att innehavet inte automatiskt tillfaller barnet på 18-årsdagen, utan när du som förälder bestämmer att det är lämpligt.

Tack vare den förmånliga schablonbeskattningen och möjligheten att sätta förmånstagare är kapitalförsäkring, liksom ISK, en mycket bra kontotyp för sparande till barn.

Aktier eller fonder för barn – vad ska man spara i?

Näst efter val bank och kontotyp är det dags att börja fundera på vad du vill spara i till ditt barn – det vill säga vilka instrument eller tillgångar.

Huruvida aktier eller fonder passar bäst – eller kanske en blandning av bägge – beror på hur pass riskbenägen du är, hur pass insatt du är på börsen samt hur mycket eller lite tid du har möjlighet att lägga ned på ditt barns sparande.

För att du ska kunna göra kloka investeringsval som passar dina och barnets förutsättningar, tydliggör vi nedan vad skillnad mellan aktier och fonder.

Aktier

 • Ägarandelar i bolag – möjlighet till utdelning samt rösträtt på bolagsstämmor
 • Du måste själv förvalta alla innehav
 • Högre risk, men även chans till högre framtida avkastning
 • Ingen automatisk riskspridning
 • Gratis att äga – kostar endast vid köp och försäljning
 • Passar dig som är intresserad av börsen och har tid och kunskap nog att förvalta portföljinnehaven

Fonder

 • Underliggande tillgångar i många olika bolag
 • De många innehaven i en fond ger automatiskt en god riskspridning
 • Lägre risk än med aktier, men även en lägre förväntad avkastning över tid
 • Kostar att äga – en procentuell fondavgift baserad på innehavet betalas årligen
 • Professionell förvaltning – enklare och bekvämare för dig som investerare
 • Passar dig som vill ha ett barnspar som mer eller mindre sköter sig självt

Generellt är fonder ett mycket bra val för sparande till barn. De är enkla och bekväma, de ger överlag en bra värdeutveckling över tid om man ser till historisk avkastning och de har bra riskspridning. Viktigt är bara att välja fonder med så låg avgift som möjligt – allra helst under 0,50% – så att vinsten inte äts upp av kostnader.

Vill du vara riktigt ekonomisk finns även ett par gratisfonder att välja bland – däribland den mycket populära Avanza Zero.
Riskspridning är a och o. Oavsett om du väljer ett rent fondsparande för barn eller om du bygger en portfölj av både fonder och aktier, är riskspridning av största vikt.

Kort och gott handlar det om att inte lägga alla ägg i samma korg – det vill säga att inte investera i för många likartade tillgångar med liknande exponering. Detta för att undvika en stor förlust vid en eventuell nedgång i en viss tillgång eller på en viss marknad.

Vid fondsparande till barn kan följande vara en bra fördelning att satsa på:

 • Globalfonder 50%
 • Europa- och/eller Sverigefonder 25%
 • Tillväxtfonder 10-15%
 • Branschfonder 5-10%

För bäst riskspridning bör bredare fonder – som globalfonder – ges störst utrymme i portföljen, medan snävare fonder som tillväxt- och branschfonder används bäst som krydda.

Sammanfattning: Att spara till barn

 • Gör upp en sparstrategi
 • Välj en bank med bra villkor
 • Aktier och fonder är bägge lämpliga tillgångar för barnsparande – men satsa bara på instrument du känner dig bekväm med
 • Undvik höga avgifter vid fondsparande till barn
 • ISK och kapitalförsäkring är bra kontotyper för barn
 • Bygg en portfölj med god riskspridning
 • Anpassa risknivån efter hur lång spartid som återstår

Sparande till barn handlar om att tänka långsiktigt och att utifrån det välja lämpliga tillgångar med lagom risknivå och bra diversifiering.

Viktigt att komma ihåg är att det inte behövs en stor hög med pengar för att komma igång. Ett regelbundet sparande med små summor blir på lång sikt ett bra startkapital för barnets framtid.

Starta ett konto hos Avanza