Vad är blankning av aktier och hur gör man?

blankning aktier

Förhoppningen när man köper en aktie är att den förr eller senare ska stiga i värde. Men genom blankning (eller att ”ligga kort”) går det även att tjäna pengar på en aktie som sjunker i värde. I den här artikeln reder vi ut vad blankning är och hur det går till i praktiken.

Här är snabblänkar till de olika avdelningarna i artikeln:

Vad är blankning av aktier?

Blankning innebär att sälja aktier som du inte äger. Du lånar helt enkelt aktier som du säljer till dagens kurs. Efter en viss tid måste du lämna tillbaka de lånade aktierna till ägaren. Då köper du tillbaka det antal aktier du har lånat till det pris som aktien har vid tidpunkten för återlämnandet.

Som kompensation för lånet av aktier betalar du en avgift till banken/mäklaren samt ränta till den som lånat ut sina aktier. Plus att du måste betala courtage både för att sälja och köpa tillbaka aktierna.

Resultatet beror på vilken kurs aktien står vid tidpunkten för återlämnandet. Om aktien står i lägre kurs vid återlämnandet har du gjort en vinst. Men om aktien står i högre kurs vid återlämnandet har du förlorat pengar.

Scrolla längre ned på sidan för några konkreta räkneexempel.

Hur går blankning till i praktiken?

För att kunna blanka aktier behöver du ta reda på vilka avtal som behöver undertecknas hos din bank eller mäklare. De flesta aktörer har standardiserade ramavtal som behandlar de förpliktelser och skyldigheter som finns mellan dig som blankare och utlånaren av aktier. Om blankningspositionen går åt fel håll kan du bli skyldig din bank eller mäklare pengar, och därför behöver du i normalfallet även skriva på ett kreditavtal som reglerar den säkerhet du behöver.

När alla avtal är påskrivna och godkända söker du helt enkelt upp en blankningsbar aktie och lägger en säljorder. Så snart ordern är genomförd sätts säljlikviden in på ditt konto och du ser ett negativt antal aktier på din kontoöversikt. Den dagen du vill ta dig ur din position köper du helt enkelt tillbaka samma antal aktier som du har lånat, då är din position stängd och du har inte längre någon exponering eller skyldigheter gentemot varken banken/mäklaren eller utlånaren.

Vart kan jag blanka aktier?

Blankning har historiskt sett inte varit tillgängligt för småsparare utan någonting som enbart varit tillgängligt för institutionella aktörer. Detta har förändrats och i dagsläget är det fullt möjligt även för småsparare att blanka aktier hos Avanza och Nordnet.

Det är mycket möjligt att det går att blanka även hos storbankerna, men det finns väldigt liten publik information och tipset från oss på Finanspunkten är att använda Avanza eller Nordnet, eftersom det är enkelt och förhållandevis billigt. Här hittar du en längre artikel om nätmäklarna och olika kontotyper där vi går ner på djupet och belyser fördelarna med att exemplevis använda ett ISK-konto. Självklart kan du också blanka aktier i ett ISK-konto.

 

Starta ett konto hos Avanza

Vad kostar blankning?

Kostnaden för blanka aktier består av två olika delar – Courtage och själva Aktielånet.

Courtage
En blankningsaffär innebär att du först säljer aktier och sedan köper tillbaka samma antal aktier när du ska stänga din position. För att göra detta betalar du vanligt courtage både när du säljer aktierna och när du köper tillbaka dem. Du hittar mer information hos din bank eller mäklare.

Aktielån
De flesta banker eller mäklare tar inget betalt för aktielånet om du säljer aktierna och köper tillbaka dem under samma börsdag. Men om du ligger kvar med din position över natten behöver du betala för själva aktielånet. Kostnaden består dels av en administrationsavgift och dels ett räntebelopp.

Admininstrationskostnaden är hos Avanza 199 kr och hos Nordnet 200 kr. Denna avgift tillfaller banken/mäklaren.

Räntekostnaden beror på vilken typ av aktier du blankar. På Avanza betalar du minst 1,50% i årsränta på det lånade beloppet för aktier på OMXS30 och minst 3% i årsränta på övriga blankningsbara aktier. Hos Nordnet betalar du minst 3% i årsränta oavsett vilket index den blankade aktien ligger på. Denna avgift tillfaller den som lånat ut aktierna.

Risker med blankning

Vid en vanlig aktieaffär är risken begränsad till det kapital du har satsat. Om bolaget går i konkurs förlorar du hela ditt satsade kapital, men du kan inte förlora mer än så. Men vid en blankning förlorar du pengar om aktien stiger i värde, och eftersom en aktie kan stiga hur mycket som helst, är också din risk i teorin nästintill obegränsad.

Men det är bara i teorin som din förlustrisk är obegränsad. I praktiken kommer du att ha ett säkerhetskrav för din blankningsposition. Det finns där för att skydda de olika parterna i transaktionen – alltså dig som blankare, banken eller mäklaren samt den som lånat ut aktierna. I normalfallet är säkerhetskravet 130% av värdet på den blankade positionen. I takt med att aktiekursen rör sig kommer säkerhetskravet att öka/minska automatiskt. Om aktien börjar stiga i värde kommer ditt säkerhetskrav att öka, vilket innebär att du måste tillföra mer pengar i säkerhet på ditt konto.

Varför lånar man ut aktier till blankning?

Varför vill någon låna ut sina aktier till blankning? Det är en bra fråga!

Den som lånar ut aktier har oftast en långsiktigt positiv tro på sitt innehav och har inte tänkt att sälja sina aktier den närmaste tiden. Genom att låna ut aktierna tjänar personen ränta från den som lånar aktierna. Kom ihåg, personen har ändå tänkt att sitta still på sina aktier och då spelar det ingen roll om kursen sjunker eller stiger kortsiktigt.

Räkneexempel vid blankning

Exempel 1

Lycke tror att Luftslottet AB är byggt på just luft och bestämmer sig för att blanka aktien, med förhoppningen om att kursen kommer att falla. Ture blankar aktier i Luftslottet AB och har rätt i sin tro. Aktien sjunker till 50 kr/st och efter 1 månad köper Ture tillbaka aktierna och stänger sin affär.

Aktiekurs vid försäljning: 200 kr/st
Antal blankade aktier: 50 st
Säljlikvid: 10 000 kr (200 kr * 50 kr)

Aktiekurs vid återköp: 50 kr/st
Antal återköpta aktier: 50 st
Kostnad för återköp: 2 500 kr (50 kr * 50 st)

Vinst innan avgifter: 7 500 kr (10 000 kr – 2 500 kr)

Courtage vid köp och försäljning: 60 kr (30 kr vid både försäljning och återköp)
Administrationsavgift: 199 kr
Kostnad för aktielån: 25 kr (10 000 * 3% / 12)

Vinst efter avgifter: 7 216 kr (10 000 kr – 60 kr – 199 kr – 25 kr)

Exempel 2

Olycke tror att To The Moon AB är byggt på just luft och bestämmer sig för att blanka aktien, med förhoppningen om att kursen kommer att falla. Ture blankar aktier i To The Moon AB och har helt fel i sin tro. Aktien stiger till 650 kr/st och efter 1 månad köper Oture tillbaka aktierna och stänger sin affär.

Aktiekurs vid försäljning: 200 kr/st
Antal blankade aktier: 50 st
Säljlikvid: 10 000 kr (200 kr * 50 kr)

Aktiekurs vid återköp: 650 kr/st
Antal återköpta aktier: 50 st
Kostnad för återköp: 32 500 kr (650 kr * 50 st)

Förlust innan avgifter: 22 500 kr (10 000 kr – 32 500 kr)

Courtage vid köp och försäljning: 60 kr (30 kr vid både försäljning och återköp)
Administrationsavgift: 199 kr
Kostnad för aktielån: 25 kr (10 000 * 3% / 12)

Förlust efter avgifter: 22 784 kr (10 000 kr + 60 kr + 199 kr + 25 kr)

Frågor och svar kring blankning

Här kommer svar på några vanliga frågor kring blankning.

Stängs min position automatiskt om jag inte har täckning för mitt säkerhetskrav?

Olika banker och mäklare har olika regler. På Avanza stängs din position enbart i undantagsfall, dvs om du på kort tid hamnat väldigt snett kan positionen stängas automatiskt av deras mäklare. Men i normalfallet har du möjlighet att täcka upp ditt ökade säkerhetskrav utan att din position stängs

Kan den jag lånat aktierna av tvinga mig att lämna tillbaka aktierna när som helst?

Om en utlånare vill ha tillbaka sina aktier så kommer i normalfallet din blankning att överföras till en annan utlånare. Så fungerar det åtminstone på Avanza. Och det är därför det bara är vissa aktier som går att blanka – tanken är att det ska vara vanliga värdepapper där det finns gott om tillgängliga utlånare.

Hur gör jag för att låna ut aktier?

På Avanza och Nordnet kan du som småsparare enkelt blanka aktier. Att vara på andra sidan av affären, dvs låna ut aktier, är inte lika enkelt. Den delen av marknaden är fortfarande inte automatiserad och därmed stängd till större institutionella handlare. Om du har en kapitalförsäkring hos Avanza eller Nordnet kommer en viss automatisk utlåning att ske på ditt innehav. Detta är ingenting du själv kan styra över, men om det sker en utlåning erhåller du viss ersättning för detta. Om du tittar i ditt kontoutdrag kommer du kunna se att det månadsvis betalas ut mindre ersättningar för de automatiska aktielån som gjorts från ditt konto.

Goda råd kring blankning

Som avslutning vill vi poängtera att börsen inte är ett casino, och att du bör vara försiktig och inte bli alltför uppslukad av kortsiktiga resultat. Kom ihåg att du som småsparare är en liten fisk i en stor sjö, och att de stora hajarna har en signifikant fördel på i princip alla plan. De får tillgång till snabbare och mer exakt information, de handlar med större volymer och får igenom sina affärer snabbare än dig. Dessutom konkurrerar du med robothandeln som lever på att dra fördel av de kortsiktiga svängningarna i en underliggande aktie. Chansen att du ska dra alla dessa aktörer vid näbben är inte särskilt stor. Agera på din långsiktiga tro, var försiktig och ha roligt!

Starta ett konto hos Avanza