Vad är blankning av aktier? Hur gör man?

blankning aktier

Du köper normalt en aktie och räknar med att den förr eller senare skall stiga i värde. Men aktier stiger inte kontinuerligt. Kan du då tjäna pengar på en aktie vars värde sjunker? Den möjligheten finns och då måste du blanka aktier eller “ligga kort”.

Blankning innebär att du säljer aktier som du inte äger. Du lånar helt enkelt aktier som du säljer vidare till gällande kurs. Efter en viss tidpunkt måste du lämna tillbaka de lånade aktierna till ägaren. Då måste du köpa det antal aktier du lånat och till den aktiekurs som gäller vid tidpunkten för återlämnandet.

Om aktierna under tiden sjunkit i värde kommer du att göra en vinst. Å andra sidan gör du en förlust om aktievärdet har ökat. När du blankar en aktie får du betala courtage, avgift för lånet och ränta på ditt aktielån.

Utlåning av aktier

Varför och vem vill låna ut aktier till blankning? Den som lånar ut aktierna kan ha en långsiktig syn på sitt aktieägande och bekymrar sig inte för att en aktie kortsiktigt sjunker i värde. Aktierna försvinner ju inte från ägaren. De kommer tillbaka efter en tid och för att låna ut aktierna kommer ägaren att få ersättning och ränta.

För att börja blanka aktier måste du träffa ett avtal med din bank eller mäklare. Du tecknar ett ramavtal där relationen mellan den som blankar och den som lånar ut aktier regleras. Du måste även teckna ett kreditavtal med din bank eller mäklare för att täcka upp eventuella förluster till följd av din blankning. Kreditavtalet innebär bland annat att du måste lämna säkerheter i form av likvida medel.

När du tecknat blanknings- och kreditavtal kan du börja processen. Du väljer ut sådana aktier som är möjliga att blanka och du lägger din säljorder. När ordern gått igenom kommer du att ha ett negativt saldo på ditt konto. Du har ju sålt fler aktier än du äger. När du sedan köper tillbaka aktierna eller stänger din blankningsposition kommer ditt saldo att nollas.

Om du har ett aktieinnehav och vill låna ut aktier för blankning, vänder du dig till din bank eller mäklare. Du tecknar avtal och får en premie för din utlåning.

Blankning och lagregler

Det finns två typer av blankning. Det som beskrivits tidigare kallas för äkta blankning och är godkänd. Ett annat förfarande är oäkta eller naken blankning. En sådan blankning innebär att du säljer en aktie, där du inte ens tagit ett aktielån. Oäkta blankning är inte tillåtet i Sverige, såvida du inte säljer och köper tillbaka aktierna under en och samma dag, alternativt att du kan säkerställa att aktierna går att leverera.

Om du är en större aktör på aktiemarknaden behöver dina blankningspositioner anmälas till Finansinspektionen. Detta gäller om du tar en position som motsvarar mer än 0,2 % av ett bolags aktiekapital. Från Finansinspektionens register kan du se vilka aktier som är mest blankade. Du som är aktör på aktiemarknaden kan ha nytta av att ta del av registret.

Bolag som blankas

Har någon nytta av att följa upp vilka aktier som är mest blankade? Självklart kan det vara en varningssignal om flera blankare förutspår att en aktie skall sjunka. Samtidigt skall en aktie som blankats förr eller senare köpas tillbaka. Om du har rätt timing, kan du tjäna pengar på att köpa en aktie som blankats, förutsatt att du lyckas pricka in bottenläget.

Låt oss titta på de aktier som i nuläget är mest blankade. Inom parentes anges andelen aktier som är blankade i dagsläget.

Fingerprints Cards (9,4 %)

Bolaget sysslar med biometrisk identitetskontroll. Aktiekursen har upplevt en formidabel berg- och dalbana. I slutet av 2016 låg aktiekursen på 90 kr/aktie för att i mitten av år 2018 bottna på 7 kr/aktie. Under innevarande år har aktien som högst legat på 38 kr/aktie för att vid början av oktober 2021 ligga kring 25 kr/aktie. Det är med andra ord lätt att förstå att aktien är föremål för blankning!

Oncopeptides (6,7 %)

Detta företag inom sektorn bioteknik får betraktas som ett förhoppningsföretag med tungt innehåll av forskning. Bolaget har inga intäkter. I början av 2017 var aktiekursen 50 kr/aktier för att i slutet av 2018 ligga på 185 kr. Kursen sjönk därefter till 110 kr/aktie under 2020 för att återigen stiga till 180 kr i början av 2021. Därefter har kursen rasat till dagens värde på strax över 40 kr. Aktiekursen tycks ha bottnat på denna nivå.

Scandic Hotels (4,4 %)

Denna aktie har naturligtvis påverkats av läget med Covid-19. I början av år 2020 handlades aktien på nivån 75 kr/aktie för att djupdyka till drygt 20 kr/aktie i slutet av mars 2020, men pendlar idag kring 35 kr/aktie. Med tanke på att restriktionerna kring pandemin nu lättats borde den bakomliggande verksamheten kunna ta fart. Det är kanske dags för blankarna att köpa tillbaka aktier?

Starta ett konto hos Avanza