Vad är ett P2P lån? Hur investerar man i lån?

Ett P2P-lån eller även kallat privatlån är kort och gott ett lån mellan två privatpersoner – via en förmedlare – där du kan vara långivare (låna ut del av dina pengar) eller låntagare (låna pengar för konsumtion, investering eller för att lösa andra lån)

Till skillnad från ett lån du gör hos en bank kommer ett P2P-lån utan krav på säkerhet och kontantinsats. Du behöver med andra ord inte ställa en bostad som säkerhet när du lånar pengar. Därav används P2P-lån främst för att finansiera ren konsumtion såsom köp av en ny båt, köp av en bil eller kanske till att kunna renovera sitt hem. 

Många använder också privatlån som ett enkelt sätt att lösa dyrare lån, det vill säga samla sina lån för att därigenom få en lägre total ränta och därmed minska de löpande månatliga räntekostnaderna. 

Länge har lånesektorn varit vigd enbart till banker och kapitalstarka institut, men i takt med den digitala utvecklingen har vi kommit att se allt fler aktörer (eller förmedlare) som haft för avsikt att demokratisera låneprocessen och erbjuda fler att investera i långivning. 

låna ut till privatpersoner

En P2P förmedlare är den aktör som tillhandahåller tekniken och därmed fungerar som länken mellan långivare och låntagare. Som långivare öppnar du ett konto, sätter in pengar och får tillgång till en rad låneansökningar av olika kvalité. 

Som låntagare har du möjlighet att göra en ansökan om ett lån. Om ditt lån skulle bli beviljat och gå igenom låneprocessen, ges du möjlighet att ta lån direkt från andra privatpersoner. 

Förmedlaren av P2P-lån finansierar sin affär genom att erhålla en del av den ränta som låntagaren betalar in till långivaren via plattformen. Enkelheten kan innebär att det rent av är smidigare att ta ett lån via en P2P förmedlare än en bank. 

P2P-förmedlaren är också en garant för att du som låntagare har en rimlig riskprofil och båda parter kan känna sig trygga med att förutsättningarna för lånet är schyssta.

Starta ett konto hos SaveLend

Hur fungerar P2P-lån för dig som låntagare?

Inledningsvis skiljer sig inte processen för att ansöka om P2P-lån särskilt mycket från hur det fungerar att ansöka om ett lån hos en vanlig bank.

 1. Registrerar dig hos någon av de P2P aktörer som finns på marknaden
 2. Ange önskat lånebelopp
 3. Ange önskad avbetalningstid
 4. Godkänn villkoren och godkänn därefter din ansökan med hjälp av BankID 

Det är först när din ansökan blivit beviljad som processen kommer att skilja sig från den där du lånar pengar direkt från en bank eller ett finansinstitut. Fördelen när du lånar pengar från en bank är att pengarna oftast kan betalas ut till dig omgående vid godkänd ansökan. Vid P2P-lån behöver din låneansökan efter godkännande “matchas” på marknaden.

Det innebär att långivare, eller användare som valt att investera i P2P lån ges möjlighet att låna ut pengar till dig. 

Din ränta sätts individuellt av P2P-förmedlaren beroende på din din kreditvärdighet och kreditklass och din kreditklass är offentlig gentemot investerarna. Det innebär att investeraren utifrån sin riskprofil kan välja att acceptera hela eller delar av din låneansökan och dina lånevillkor. Vilka är fastställda av förmedlaren innan din ansökan gått ut till marknaden.

Hur fungerar P2P-lån för dig som långivare och varför ska du låna ut pengar?

Att investera i lån kan för många vara en bra diversifiering till andra placeringar såsom aktier, fastigheter eller alternativa investeringar. Dels för att risken generellt är lägre, men också för att ett lån med ränta kan genererar ett fortlöpande kassaflöde. 

Placering i P2P-lån kommer dock inte helt utan risk, det är relevant att ta i beaktning att du till skillnad från räntesparande saknar insättningsgaranti på de pengar du lånar ut. Det innebär att om låneförmedlaren skulle avsluta sin verksamhet eller gå i konkurs så brinner dina pengar inne. 

De olika förmedlarna skiljer sig åt i fråga om vad som konkret händer i de fall de skulle gå i konkurs. Tittar vi på en aktör som Lendify, vilka var tidiga med att erbjuda P2P-lån på den svenska marknaden så har de via avtal reglerat så att ett kredithanteringsbolag kliver in och tar över hanteringen av lånen. Du är i de fallet skyddad av att Lendify upprättat skuldbrev gentemot respektive låntagare och att kredithanteringsbolaget därmed tar över administrationen av dessa.

p2p lån savelend

Hos SaveLend gäller istället att pengar som ännu inte investerats och därför ligger oplacerade på ditt konto, är skyddade av insättningsgaranti. Medan kapital som lånats ut (eller rättare sagt investerats i lån) ej är skyddade av insättningsgaranti. 

Alla investeringar kommer alltid med en risk, men en intressant aspekt med P2P-lån är att ditt investerade/utlånade kapital många gånger placeras i hundratals olika krediter. Det vill säga, du ges chansen att låna ut pengar till flera personer samtidigt – vilket kraftigt bidrar till riskspridning. Det är också en aspekt som motiverar de avgifter som låneförmedlaren tar ut för att erbjuda tjänsten.

P2P lån hos SaveLend

SaveLend är en av de större P2P aktörerna i Sverige och erbjuder investerare ett flertal investeringsalternativ:

 • Som långivare kan du investera i konsumentkrediter (du lånar ut till privatpersoner)
 • Vidare kan du låna ut till företag som söker företagslån
 • Sedan kan du också investera i inkasso och fakturaköp. Det vill säga investera i att köpa fakturor från företag. 

Så här går du till väga för att börja med P2P lån hos SaveLend:

 1. Skapa ett konto på SaveLend, du kan välja att registrera dig med såväl e-postadress som Bank-id
 2. När du väl skapat ett konto väljer du själv vilka investeringsalternativ som du vill investera i samt hur mycket du vill investera i varje placering
 3. Du kan också välja den förenklade lösningen investera automatiskt. Där SaveLends AI hjälper dig med allokeringen av pengar i de investeringsalternativ du är intresserad av
 4. Välj mellan att återinvestera din löpande avkastning eller att få den utbetald direkt till ditt bankkonto. Den löpande avkastningen består av två delar, dels låntagarens löpande amortering (avbetalning) och dels också låntagarens ränta på det pengar du lånat ut. Hur din avkastning betalas ut skiljer sig lite åt mellan de olika investeringsalternativen på plattformen. Generellt är en rekommendation att återinvestera hela eller delar av avkastningen, för att åtnjuta ränta-på-ränta-effekt på dina placeringar.

Det här är SaveLend

 • Börsnoterat på First North som SaveLend Group med aktieticker YIELD
 • Startades 2013 av Ludwig Petterson. Ludwig är fortsatt bolagets största ägare med i skrivande stund strax över 20 % av aktierna
 • Erbjuder en portal, där privatpersoner och företag ges möjlighet till finansiering. Portalen matchar låntagare med långivare, vilka söker avkastning på sitt kapital. Tjänsten kallas kort och gott för P2P-lån
 • Verksamheten bedrivs med Finansinspektionens godkännande, vilket tillsammans med bolagets börsnotering borgar för ett högt anseende och förtroendekapital. Att anseendet är högt visar om inte annat bolagets omdömen på Trustpilot där strax över 500 användare ger bolaget 4,4 i snittbetyg.

Per de tolv senaste månaderna uppger SaveLend att investerare fått i genomsnitt 10,07 % avkastning på investerat kapital.

Antalet investerare uppgår idag till strax över 11 000 st och portalen har över 373 miljoner kronor.

Savelends målavkastning uppgår till någonstans mellan 7 och 9 procentenheter, efter kreditförluster och avgifter ska tilläggas. Det kan jämföras med ett typiskt sparkonto som kanske ger en avkastning på någonstans mellan 0 och 0,5 procentenheter idag.

Starta ett konto hos SaveLend

SaveLends investeringsmöjligheter

Som redan nämnt så erbjuder SaveLend en rad olika investeringsmöjligheter. Till skillnad från exempelvis Lendify där du enbart kan investera i privatlån, så erbjude SaveLend även utlåning till företag. 

Fakturaköp

Med fakturaköp avses att ett företag säljer sina kundfakturor mot en betalning. Fördelen för företagaren är att han eller hon inte behöver vänta på att fakturan ska hanteras av kunden, utan företagaren får en omgående betalning mot en procentuell avgift av fakturans värde. 

Via SaveLend kan investerare välja att köpa fakturor från kreditvärdiga och godkända aktörer. Du hjälper därmed företag till en bättre likviditet och ett mer regelbundet kassaflöde. 

Företagslån

Här ryms investeringar i såväl fastighetsprojekt så som utlåning till företag. Både små och stora bolag använder sig av företagslån för att finansiera investeringar i maskiner, materiel och projekt. För vissa kan det vara ett sätt att skynda på tillväxten och för andra ett sätt att få företaget att gå runt. 

Inkassoportföljer

Kan till viss del liknas vid fakturaköp, men istället för att du köper kundfordringar från ett företag köper du här privatpersoners förfallna betalningar av exempelvis telefonabonnemang till krediter. Lånen drivs in av inkassobolag och du får en löpande ränta under tiden dina pengar är placerade. 

Konsumentkrediter eller lån till privatpersoner   

Påminner om Lendifys erbjudande. Du lånar med andra ord ut dina pengar till verifierade och godkända låntagare. Här ges du möjlighet att finansiera allt ifrån billån, båtlån till andra typer av konsumtionslån. Löpande får du amortering och ränta på dina placeringar.

Att tänka på när du investerar i P2P-lån

Innan du investerar dina pengar i P2P-lån är det värt att påminna om att investeringarna är skattepliktiga.

Det betyder att du ska betala 30 % av din avkastning i skatt. 

För ett lån på 50 000 kr med SaveLends målavkastning om 7 % efter avgifter och kreditförluster, gör du en avkastning om 3 500 kr på vilka du ska betala 1 050 kr i skatt.

Din faktiska avkastning i exemplet blir därför i själva verket 4,9 %. Att jämföras med att börsen i snitt avkastar 8-10 % årligen, till en väsentligt lägre skatt i de fall investeringen sker på ett ISK-konto

Vidare är det också värt att tänka på att investeringar i konsumentkrediter är förenat med risk för kreditförluster.

Vilket SaveLend själva också framhåller inte är något ovanligt och således något du får vara beredd på från tid till annan.

“Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it … he who doesn’t … pays it.”
– Warren Buffet

Är du en långsiktig investerare och samtidigt söker diversifiering och riskspridning kan P2P-lån ändå vara en intressant placering.

Är du inte redan bekant med begreppet ränta-på-ränta är det hög tid att du sätter dig in i vad Warren Buffet kallade det åttonde underverket.  

Starta ett konto hos SaveLend