Lysa fondrobot

Du har vunnit en stor summa pengar på lotteri. Du tänker ta ett sabbatsår från ditt ordinarie jobb och åka jorden runt. Men pengarna räcker mer än till att resa.

Hur skall du förvalta dem?

En god vän föreslår att du skall sätta pengarna på banken, men det ger ingen ränta. Med en inflation på mer än fem procent urholkas ditt kapital snabbt. Du funderar på att satsa på börsaktier, men du har ingen aning om hur aktiemarknaden fungerar, och du kommer inte att kunna följa upp dina placeringar under din resa.

Internet har dålig täckning i djungeln.

Kanske skulle en robot kunna hjälpa dig att sköta köp och försäljning av dina aktier med ditt redan insatta kapital?

Träffa Lysa fondrobot.

Hur fungerar Lysa fondrobot?

Med Lysas hjälp kan du investera i värdepapper utan att du själv aktivt behöver arbeta med förvaltningen. Du överlåter jobbet till professionella förvaltare. De gör löpande analyser av fondmarknaden. Lysa fattar sina beslut om investeringar på näst intill vetenskapliga grunder.

Den klassiska frågan vid alla investering är: Hur mycket risk är du villig att ta för att uppnå en viss avkastning?

Ju större risk du tar desto större blir möjligheten att maximera din avkastning. Men myntet har en baksida. Med höga avkastningskrav följer en högre risk att också tappa i värde på din investering.

Innan du öppnar ett konto hos Lysa måste du besvara några frågor, som avslöjar din inställning till risk och avkastning. Några frågor är mycket konkreta, som exempelvis din lön och dina tillgångar. Andra frågor är mer subtila och avser att belysa om dina svar är konsekventa. Hur är din riskbenägenhet innerst inne? Om Lysa bedömer att du har en ogenomtänkt inställning eller är beredd att ta för stor risk, kommer du att bli avrådd att investera. Lysa utreder med andra ord dig innan du börjar investera.

Hur bra är Lysa fondrobot?

Hur dina investeringar i Lysa kommer att falla ut långsiktigt kan självklart ingen säga. Lysa redovisar emellertid de principer som kommer att gälla om du väljer att investera:

 • Du får låga förvaltningsavgifter
 • Dina investeringar blir riskspridda
 • Du tar bara risker som du kan hantera
 • Din strategi för sparande fullföljs konsekvent.

Dina pengar kommer automatiskt att investeras i utvalda indexfonder som har låga förvaltningskostnader. Investeringarna kommer att anpassas till din profil avseende risk och avkastning, och din livssituation. I syfte att uppnå låga förvaltningskostnader har Lysa i princip valt att inte investera i aktivt förvaltade fonder. Beslutet baseras på analys av hur aktiv förvaltning har lyckats jämfört med passiv förvaltning. Analysen utfaller till fördel för passivt förvaltade fonder, dvs indexfonder.

Lysa och investeringsstrategi

Det är ett känt faktum att aktier över tiden gett bättre förräntning än placering i räntepapper. Om du vill ha ett långt tidsperspektiv kan du gå hundra år tillbaka i tiden. Real avkastning på aktier har varit i genomsnitt 7 % per år under den perioden, medan svenska räntor gett en real avkastning på drygt 3 % årligen. Obligationer har gett drygt 2 % per år.

För att erbjuda dig ett individanpassat, kostnadseffektivt och säkert sparande förvaltar Lysa följande fem fonder:

 • Lysa Aktier
 • Lysa Räntor
 • Lysa Sverige Aktier Hållbar
 • Lysa Global Aktier Hållbar
 • Lysa Räntor Hållbar.

Lysas fonder förvärvar i sin tur indexfonder som valts ut efter analys. I princip leder detta till att du får ett ägande fond-i-fond. Lysa erbjuder dig två investeringsalternativ som benämns Bred respektive Hållbar. I alternativen blir du delägare i fonder enligt följande:

Bred Hållbar
Lysa Aktier Lysa Global Aktier Hållbar
Lysa Sverige Aktier Hållbar Lysa Sverige Aktier Hållbar
Lysa Räntor Lysa Räntor Hållbar

De olika alternativen har följande tillgångsslag vad avser aktier och räntor:

Bred Hållbar
Svenska aktier Svenska aktier
Europeiska aktier Europeiska aktier
Amerikanska aktier Amerikanska aktier
Asien och australien Asien och australien
Tillväxtländer
Globala småbolag
Svenska stats- och bostadsobligationer Svenska stats- och Svenska realobligationer bostadsobligationer
Svenska räntebärande företagsobligationer Svenska räntebärande företagsobligationer
Globala räntebärande stats- och företagsobligationer
Globala högavkastande obligationer

Alternativet Hållbar innebär en strävan att genomföra investeringar som tar hänsyn till etiska värderingar och miljön. I alternativet Hållbar sker därför inga satsningar i fonder som innehåller företag som sysslar med exempelvis vapen, droger, kommersiell spelverksamhet eller fossila bränslen. Om du är miljömedveten eller har etiska synpunkter kan du alltså välja en hållbar strategi hos Lysa med gott samvete.

När du väl valt investeringsstrategi och riskprofil är det Lysas uppgift att se till att din strategi fullföljs genom att finna rätt balans mellan olika indexfonder för aktier och räntor.

Hur blir man kund hos Lysa?

För att bli kund hos Lysa gör du följande:

 1. Gå in på Lysas hemsida
 2. Du klickar på “Bli kund”
 3. Du svarar på ett antal frågor som kommer upp, exempelvis din riskprofil och din privatekonomi
 4. Lysa tar fram en investeringsstrategi
 5. Olika strategier lämnas som förslag till dig
 6. Godkänn eller korrigera förslagen
 7. Du talar om hur mycket du tänker investera
 8. Du uppger din e-postadress och loggar in med mobilt BankID
 9. Sätt in pengar på det konto du fått av Lysa
 10. Har du redan ett investeringssparkonto? Flytta över det till Lysa.
 11. Nu investeras dina pengar automatiskt enligt ditt val av strategi

Nu kan du lugnt avvakta utvecklingen på din investering i Lysa. Tänk på att du när som helst kan ändra din investeringsstrategi så att du tar högre eller lägre risk. Du kan också välja att månadsspara i Lysa.

Lysa fondrobot och skattedeklaration

I samband med att du blir kund hos Lysa öppnas ett investeringssparkonto (ISK). Du behöver inte deklarera vinst eller förlust på olika investeringar med ett ISK-konto. Istället får du betala skatt på kontots totala värde. Skattesatsen för ISK-konto är mycket förmånlig.

Vilka omdömen finns om Lysa?

Generellt kan sägas att Lysa rekommenderas om du som privatperson inte är speciellt intresserad av att ständigt bevaka dina positioner på börsen.

Lysa anses göra ett gediget grundarbete inför en investering. De kombinerar modern teknik med stort know-how kring aktier, fonder, räntor och andra finansiella instrument. Du har också möjlighet att välja mer än ett investeringsalternativ hos Lysa, och med olika riskprofil. Du kan även börja spara hos Lysa med en mycket begränsad kapitalinsats. Att dessutom kunna månadsspara löpande framhålls som positivt.

Att spara i aktier och fonder är något av en inlärningsprocess. Tillsammans med Lysa kan den processen ske med mycket begränsad risk.

I takt med att du lär dig hur marknaden fungerar, kan du efter ett tag bli intresserad av att på egen hand göra direktinvesteringar i aktier och fonder.